16.10.2015 | Teksti Pirkko Soininen | Kuvat Dreamstime

Yli 500 koululaista tutustui Turku Energiaan

Energiaa Länsi-Suomessa -koululaistapahtuma toi Turku Energiaan vierailulle 525 yhdeksäsluokkalaista. Vastaavilla vierailuilla on käynyt vuosien saatossa jo melkein 9 000 yläkoululaista.

Energiaa Suomessa on valtakunnallinen syksyisin toteutettava koululaistapahtuma, joka on suunnattu 9-luokkalaisille ja opettajille. Turku Energia on jo 20 kertaa osallistunut tempaukseen ja esitellyt heille toimintaansa.

– Meillä on käynyt näiden vuosien aikana melkein 9 000 ysiluokkalaista, kertoo vierailuja emännöivä energianeuvoja Päivi Rae. Lisääkin koululaisia olisi tulossa, mutta vieraita ei ole mahdollista ottaa vierailuviikoilla vastaan enempää.

Koululaiset tutustuivat vuonna 1908 rakennettuun voimalaitokseen, kaukolämpökeskukseen ja lämpövalvomoon, jossa valvotaan energian tuotantoa ja kulkua kaupungissa. Lisäksi he perehtyivät oppaan johdolla energianäyttelyyn. Sähköpyörällä jokainen sai itse kokeilla sähkön tekemistä.

– Eniten koululaisia hämmästytti, kun pyysin heitä arvioimaan, kuinka paljon kuluu rahaa vuodessa, jos käy päivittäin puolen tunnin mittaisessa lämpimässä suihkussa. Kaukolämmitteisessä talossa rahaa kuluu suihkutteluun noin 350 euroa vuodessa ja öljy- ja sähkölämmitteisessä talossa vielä enemmän, kertoo Päivi Rae.

Energiaa Suomessa -projektilla tuetaan matemaattis-luonnontieteellistä opetusta ja opinto-ohjausta. Valtakunnallisessa projektissa on järjestäjinä energia- ja teollisuusyrityksiä Uudellamaalla, Sisä- ja Länsi-Suomessa.