22.05.2017 | Teksti Pirkko Soininen | Kuvat Dreamstime

Yhdessä ilmanlaadun puolesta

Turun Seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmä koostuu eri kuntien ympäristöviranomaisista sekä teollisuuden ja yritysten edustajista. Työryhmä on toiminut lähes 30 vuotta. Turku Energia on ollut mukana alusta lähtien.

– Ilmanlaadun määrittää usein monien eri päästölähteiden yhteisvaikutus. On tärkeää, että ne tahot, joilla on eniten mahdollisuuksia vaikuttaa päästöihin, tekevät ilmansuojelutyötä, toteaa ilmansuojeluasiantuntija Miika Meretoja kaupungin ympäristönsuojelun palvelualueelta.

Turun seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmän tärkein tehtävä on tarkkailla alueen ilmanlaatua ja raportoida ja tiedottaa tuloksista. Yhteistyöryhmän jäsenet pysyvät näin selvillä päästöjensä vaikutuksesta ympäristöön ja alueen asukkaat ovat selvillä ympäristön tilasta.

– Pitkän ajan kuluessa ilmanlaatu on jatkuvasti parantunut. Selvä muutos on tapahtunut esimerkiksi rikkidioksidin pitoisuuksissa, jotka ovat laskeneet 1990-luvun alun tasosta. Ulkoilman häkäpitoisuudet ovat laskeneet niin alas, että mittaaminen on lopetettu kokonaan. Myös hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuosikeskiarvot ovat hitaasti laskeneet. Typpidioksidin pitoisuudet ovat sen sijaan pysyneet useimmilla asemilla viimeiset kymmenen vuotta suunnilleen samalla tasolla autojen kiristyneistä päästönormeista huolimatta – näin päästöhuijaus näkyy Turunkin ilmanlaatumittauksissa.

Jotta ilmanlaatu paranisi entisestään, pitää prosesseja ja toimintatapoja kehittää jatkuvasti.

– Olisikin tärkeää, että yhä useampi miettisi ilmanlaatua omissa tekemisissään, sillä yksikin huolimaton toimija voi helposti pilata lähiympäristönsä. Erilaisten polttoaineiden käyttömäärät ovat huimia, ja esimerkiksi puun pienpoltto ja siihen liittyvät päästöt ovat jälleen lisääntymässä. Toisaalta esimerkiksi aurinkovoima ja sähköautot tekevät tuloaan. Energiayhtiöllä on iso rooli niiden käyttöönoton mahdollistajana.

Portaalista www.ilmanlaatu.fi löytyy tietoja Turun ilmanlaadusta tunneittain. ●