13.02.2017 | Teksti Toni Perez

Yhä useampi yritysasiakas suosittelisi Turku Energiaa

Turku Energian kaukolämmön ja sähkönmyynnin asiakkaat kiittelivät muun muassa toimitusvarmuutta ja kykyämme konsultoida energia-asioissa. Kehityskohteena nähdään viestintä. Asiakkaamme toivovat lisää tietoa energiamarkkinoiden kehityksestä.

Turku Energia selvitti yhdessä Taloustutkimuksen kanssa viime vuoden lopulla kaukolämmön ja sähkönmyynnin yritysasiakkaiden tyytyväisyyden tasoa. Tulokset olivat mukavaa luettavaa, sillä kaukolämmön ja sähkönmyynnin asiakkaiden niin sanottu nettosuositteluindeksi (NSI) eli kuinka todennäköisesti suosittelisi yritystä kollegalleen parani molemmissa ryhmissä edellisestä tutkimuksesta. Turku Energian NSI-luku ylitti selvästi Taloustutkimuksen vertailuarvon.

Myös Turku Energian imago parani molemmissa asiakasryhmissä aiempiin vuosiin verrattuna. Henkilöstömme sai kiitosta muun muassa kyvystään konsultoida sähkönmyyntiin liittyvissä asioissa. Lisäksi toimintamme laatu ja varmuus saivat kiitosta.

Kehittämiskohteina asiakkaamme näkivät nettisivumme, jotka uudistimmekin vuoden alussa. Yritysasiakkaat toivoivat lisäksi entistä enemmän tietoa muun muassa energiamarkkinoiden kehityksestä ja hinnoittelusta. Tähän lupaamme satsata muun muassa yritysasiakkaidemme uutiskirjeitä kehittämällä ja lisäämällä henkilökohtaista viestintää. Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille palautteen antamisesta!