17.03.2017 | Kuvat Turku Energia

Uudet kiinteistöt Turussa valitsevat lähes aina kaukolämmön

Vuonna 2016 kaukolämpöverkkoalueelle rakennettujen kerrostalojen ylivoimaisesti suosituin lämmitysmuoto oli Turussa kaukolämpö. Kaukolämpöön liittyi Turussa viime vuonna 36 kiinteistöä, joista uudisrakennuksia oli 34 kappaletta. Liittyneiden kiinteistöjen rakennustilavuus oli yhteensä 470 000 m3.

- Lähes kaikki suurimmat uudisprojektit valitsevat Turussa kaukolämmön, koska se tunnetaan toimitusvarmana, vaivattomana ja hinnaltaan vakaana lämmitysratkaisuna. Se mahdollistaa myös asuntojen kustannustehokkaan hinnoittelun, sillä moneen vaihtoehtoiseen muotoon verrattuna kaukolämmön alkuinvestointi on maltillinen, Turku Energian Lämpö-yksikön johtaja Jari Kuivanen kertoo.

Kaukolämmön hinta kestää vertailun

Kaukolämpö saa kiitosta asukkailta helppoudesta ja hallittavissa olevista asuinkustannuksista: lämmintä vettä on aina saatavilla tarpeen mukaan ja lämmitysratkaisu ei vaadi jatkuvia hintavia huoltotoimenpiteitä.

- Toisin kuin jotkut kilpailijat esittävät ovat kaukolämmön hintanäkymät Turussa pitkällä aikavälillä hyvin vakaat. Tavoitteenamme on pikemminkin laskea kuin nostaa hintoja.

Naantalin uuden monipolttoainevoimalaitoksen hyötysuhde on aiempia laitoksia parempi ja käyttökustannukset alhaisemmat, mikä lisää toimintamme kustannustehokkuutta, Kuivanen sanoo.

Naantalin uusi monipolttoainevoimalaitos käyttää raaka-aineena biomassaa, jonka hinta on Kuivasen mukaan jotain aivan muuta kuin raskaasti verotetun kivihiilen. Naantalin vanhin yksikkö NA1 siirtyy Fingridin tehoreserviin, ja sitä käytetään seuraavat kolme vuotta vain poikkeusolosuhteissa. Tämäkin pienentää sähkön tuotantokustannuksia ja siten parantaa koko yhtiön kilpailukykyä.

Pian kaikki kaukolämpö voi olla päästötöntä

Kaukolämpö tuotetaan Turussa hajautetusti ja useita energialähteitä hyödyntäen. Kaukolämpöä saadaan Naantalin lämpöä ja sähköä yhtä aikaa tuottavasta voimalaitoksesta, Orikedon biolämpökeskuksesta ja Kakolan jäteveden puhdistamon hukkalämpöä hyödyntävästä lämpöpumppulaitoksesta ja lämpökeskuksista.

- Turku Energia muuttaa tuotantoaan uusiutuviin polttoaineisiin nopeinta vauhtia Suomessa. Vuoteen 2020 mennessä jo yli 50 % kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvilla polttoaineilla. Kehitys ei lopu tähän vaan uudet ratkaisut mahdollistavat jo nyt sen, että lähes kaikki kaukolämpö tuotetaan tulevaisuudessa päästöttömästi, Kuivanen sanoo.

Kaukolämmön lisäksi myös kaukojäähdytys on yhä suositumpi valinta. Viime vuonna yhdeksän kiinteistöä liittyi kaukojäähdytykseen.

- Kaukojäähdytys parantaa asumismukavuutta ja lisää asuntojen jälleenmyyntiarvoa. Meillä sen tuottaminen on kiertotaloutta parhaimmillaan, sillä otamme asunnoista ylimääräisen lämmön talteen ja hyödynnämme sen esimerkiksi veden lämmitykseen, Kuivanen sanoo.

Kaukolämmön ja -jäähdytyksen lisäksi Turku Energia räätälöi ympäristöystävällisiä lämpö-ja jäähdytysratkaisuja. Lue lisää ratkaisuista täältä.