Keskeytysajan muodostuminen, Koko Suomi vs. TESV
16.12.2016

Turku Energia on yksi Suomen parhaimmista sähköntoimitusvarmuudessa

Turku Energia sijoittui jälleen erinomaisesti Energiateollisuus ry:n julkaisemassa vuoden 2015 keskeytystilastossa.

Energiateollisuus ry:n vuoden 2015 keskeytystilasto on julkaistu. Tilaston perusteella sähkönkäyttäjän kokema keskimääräinen keskeytysaika koko Suomessa oli viime vuonna alle 2 tuntia ja asiakas koki keskimäärin 2 sähkökatkoa vuoden aikana.

Turku Energia Sähköverkot Oy:n alueella keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohti laskettuna oli vuonna 2015 noin 10 minuuttia. Noin 45 prosentilla asiakkaistamme ei esiintynyt yhtään sähkökatkoa.

- Vuoden 2016 aikana sähkönjakelun toimitusvarmuus Turussa on edelleen pysynyt erittäin hyvänä. Panostuksemme verkon kehittämiseen ja kunnossapitoon näkyy tunnusluvuissa, käyttöpäällikkö Harri Salminen Turku Energia Sähköverkot Oy:stä kertoo.

Vuoden 2015 keskeytykset tilastoitiin ensimmäistä kertaa uudella, aiempaa tarkemmalla tilastointitavalla. Tietojärjestelmien päivitys on osittain vielä kesken, joten tilaston kattavuus jäi poikkeuksellisesti 44 prosenttiin Suomen jakeluverkkopituudesta.

Tilastoinnissa tunnusluvut on ensimmäistä kertaa jaettu asemakaava- ja ei asemakaava-alueisiin. Tämä perustuu 2013 uusittuun Sähkömarkkinalakiin ja sen asettamiin toimitusvarmuuden kehittämistavoitteisiin näille aluemäärittelyille.