30.09.2015 | Kuvat Dreamstime

Turku Energia on savuton työpaikka

Turku Energia kannustaa työntekijöitänsä savuttomuuteen ja järjestää tupakoiville apua tupakoinnin lopettamiseen.

Työpaikan savuttoman toimintakulttuurin on todettu edistävän työntekijöiden terveyttä, jaksamista ja työhyvinvointia. Savuton työympäristö suojaa myös tupakoimattomia passiiviselta tupakoinnilta.

Turku Energia on julkaissut henkilöstölleen Tupakoinnin pelisäännöt Turku Energiassa -ohjeen ja tarjoaa intrassaan myös muuta savuttomuuteen liittyvää materiaalia.

Syyskuusta lähtien tupakointi ei ole enää työaikana sallittua Turku Energialla. Ohje koskee kaikkia Turku Energia -konsernin työntekijöitä, myös harjoittelijoita ja vuokratyöntekijöitä. Myös alihankkijoille tiedotetaan Turku Energian savuttomuuslinjauksesta.

Turku Energia tukee tupakoinnin lopettamista monin tavoin. Tarjolla on muun muassa kursseja lopettamisen tueksi. Yritys myös tukee rahallisesti, jos työntekijä haluaa aloittaa tupakoinnin lopettamiseen ja vähentämiseen tähtäävän lääkehoidon tai ottaa käyttöön nikotiinilaastareita.