19.02.2016 | Kuvat Dreamstime

Turku Energia alensi kaukolämmön hintaa

Turku Energia laski kaukolämpö- ja jäähdytysmaksuja 1,8 prosenttia helmikuun alussa.

Veroton kaukolämmön energiamaksu on tästä lähtien 55,85 euroa megawattitunnilta ja verollinen 69,25 euroa megawattitunnilta. Alensimme myös liittymis- ja perusmaksuja 3 prosenttia.

Vuositasolla kaukolämmön maksujen alentuminen merkitsee esimerkkitaloyhtiössä (kaksi 7-kerroksista taloa) noin 1100 € säästöä vuodessa.

Kaukolämmitys on Turun seudun yleisin lämmitysmuoto. Sitä käytetään lähes kaikissa lähiöissä ja taajamissa. Vuoden 2012 alussa myös Kaarinan, Naantalin ja Raision kaukolämmitetyt kiinteistöt siirtyivät Turku Energian asiakkaiksi. Turun seudun asukkaista noin 200 000 asuu kaukolämmitetyssä talossa.

Turku Energia on laajentanut kaukolämmön palveluitaan vaihtoehtoisilla lämmitys- ja jäähdytysratkaisuilla jakeluverkoston ulkopuolisiin kohteisiin. Uuteen tuotevalikoimaan kuuluvat myös nykyaikaiset energiansäästöratkaisut.

Ympäristöystävällisempää kaukolämpöä

Turku Energia vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä nopealla aikataululla. Vuoden vaihteessa Luolavuoressa otettiin käyttöön pellettiä polttoaineena käyttävä 40 megawatin huippu- ja varalämpölaitos, jonka myötä raskaan polttoöljyn käyttö vähenee 5 000 tonnilla eli noin puoleen nykyisestä. Vuoden 2017 lopussa valmistuu Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n monipolttoainelaitos Naantaliin, jolloin kivihiilen käyttö kaukolämmön tuotannossa vähenee merkittävästi. Turun Artukaisiin avattiin vuoden 2015 elokuussa puukaasutinlaitos tuottamaan pesulatoiminnan vaatimaa höyryä. Siirtyminen öljystä hakkeeseen vähentää vuodessa noin 1 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä.

Turku Energian tavoitteena on lisätä uusiutuvaa hiilidioksidivapaata energianhankintaa ja -tuotantoa. Uusiutuvien energianlähteiden osuutta on tarkoitus kasvattaa yli 50 prosenttiin lämmön ja sähkön tuotannossa ja hankinnassa vuoteen 2020 mennessä. Myydystä kaukolämmöstä on tällä hetkellä tuotettu noin 30 prosenttia uusiutuvilla energianlähteillä.