23.08.2016 | Teksti Risto Vaittinen | Kuvat Turku Energia

Sitoutunut henkilöstö mahdollistaa menestyksen

Aloittaessani sähkömiehen uraani syyskuun 15. päivänä vuonna 1975 energia-ala oli hyvin erinäköinen kuin tänä päivänä.

 Sähkön tukkumyyjien kanssa tehtiin pitkiä 10 vuoden sähkösopimuksia ja suuret kaupungit rakensivat omia kaukolämpöön perustuvia vastapainevoimalaitoksia. Pohjoismaista yhteistyötä tehtiin sähkömarkkinoilla Nordelin puitteissa ja sähkö tuotettiin siellä, missä se oli edullisinta. Sekä tehoa että energiaa oli Pohjoismailla riittävästi ja omavaraisuus tuotannon osalta oli tärkeää. Tilanne muuttui 1990-luvulla, kun sähkömarkkinat avattiin kilpailulle. Jokaisessa maassa ollut tuotannon reservikapasiteetti johti ylikapasiteettitilanteeseen, mikä taas laski sähkön tukkumarkkinahintaa. Yhtäkkiä pitkät sähkösopimukset tukkumyyjien kanssa olivat sähköyhtiöille riippakiviä ja niistä yritettiin päästä irti, tosin huonolla menestyksellä.

Päästökaupan tulo 2000-luvun alussa tervehdytti sähkön hinnan ja hintatason kymmeneksi vuodeksi. 2010-luvun alussa hyvä pohjoismainen vesitilanne ja runsaasti tuetun uusiutuvan energian tulo markkinoille kuitenkin romahdutti hintatason ja johti toimivan kapasiteetin sulkemiseen. Kapasiteetin sulkeminen on johtanut siihen, että tänä päivänä Suomi on entistä riippuvaisempi tuontisähköstä ja erityisesti tehosta talven huippukulutuksen aikana. Pelkästään energian hintaan perustuva markkinamalli on osoittautunut toimimattomaksi eikä tilanne näytä paranevan aivan lähitulevaisuudessa.

Energiamarkkinoilla toimiminen ei ole pelkästään tuotantoa. Se on koko energian arvoketju polttoaineista asiakkaan tapoihin käyttää energiaa. Tämän mielessä pitäen, olemme täällä Turku Energiassa määrätietoisesti ja tavoitteellisesti kehittäneet kilpailukykyämme ja tapaamme toimia. Strategia, rakenne ja tapa toimia eivät kuitenkaan yksinään ratkaise menestystä markkinoilla; ne vain luovat pohjan menestykselle. Menestyksen mahdollistaa henkilöstö, joka jokapäiväisellä ammattitaitoisella osaamisellaan ja tekemisellään sekä yhtiön tavoitteisiin sitoutumisellaan ratkaisee, miten yhtiö menestyy.

Turku Energiassa kuten koko energia-alalla on tapahtunut paljon niiden 16 vuoden aikana, jolloin olen ollut yhtiön ruorissa. Tunnen toki haikeutta jättäessäni yhtiön 16 vuoden jälkeen, onhan Turku Energia ollut minulle enemmän kuin pelkkä työpaikka. Jätän kuitenkin yhtiön seuraajani johdettavaksi luottavaisin mielin; yhtiö on hyvässä kunnossa ja sen rakenne ja tapa toimia vastaa markkinoiden ja asiakkaiden vaatimuksia. Ennen kaikkea sillä on osaava, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö.

Toimitusjohtaja, Risto Vaittinen