28.08.2017 | Teksti Pirkko Soininen | Kuvat Dreamstime

Saimme teiltä positiivista palautetta

Taloustutkimuksen kautta vuosittain teettämämme asiakastyytyväisyystutkimus valmistui kesäkuussa. Tutkimuksen kohderyhminä olivat sähkönmyynnin ja sähkönsiirron kuluttaja-asiakkaat sekä lämmön yritysasiakkaat.

Tällä kertaa mukaan otettiin myös tuotekehitystä käsitteleviä aiheita. Tutkimus toimii siis nyt perinteisen asiakastyytyväisyysmittauksen lisäksi suuntaa antavana työkaluna tulevaisuuden tuotteita ja palveluita kehittäessämme.

– Iloksemme saimme todeta, että tutkimuksen mukaan asiakkaidemme kokonaistyytyväisyys on selkeästi noussut edelliseen mittauskertaan verrattuna. Asiakkaitamme kiinnostivat eniten uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkoenergiaan, perustuvat tuoteratkaisut. Asiakaseduista arvostetuimpia olivat asiakkaiden palkitseminen erikoiseduin, vapaaliput erilaisiin kulttuuri- ja urheilutapahtumiin sekä erilaiset asiakaslähtöiset tarvekartoitukset, kertoo markkinointipäällikkö Anne-Mari Niemelä.

Kiitos hyvästä palautteestanne – tästä on mukava jatkaa yhdessä kohti loppuvuotta.