16.09.2015 | Teksti Pirkko Soininen | Kuvat Turku Energia

Sähköverkon toimitusvarmuutta parannetaan vierimetsänhoidoilla

Turku Energia Sähköverkot Oy raivaa tänä vuonna sähkölinjojen vierimetsiä Satavassa ja Kakskerrassa.

Tavoitteena on vähentää myrskyistä ja lumikuormista aiheutuneita sähkönjakelun keskeytyksiä. Myös sähkömarkkinalaki velvoittaa parantamaan sähkönjakelun luotettavuutta.

Vierimetsällä tarkoitetaan keskijännitejohdon johtoalueen molemmilla puolilla kasvavaa noin 20 metrin levyistä puustoaluetta. Vierimetsien hoidetaan 9–10 vuoden välein johtoalueraivauksien yhteydessä. Tällöin vierimetsäalueelta poistetaan sähkönjakelulle ilmeisen riskin aiheuttavat lahot, riukuuntuneet ja johtoon päin kallistuneet puut.

Turku Energia Sähköverkot on yhteydessä maanomistajiin aina ennakkotiedotuskirjeellä. Puumääräkartoituksen jälkeen sovitaan henkilökohtaisesti puuston käsittelyyn liittyvistä asioista.

Lisäksi Turku Energia Sähköverkot raivaa tänä vuonna johtoalueiden aluskasvillisuutta ja johdon lähelle ulottuvia oksia Hirvensalossa. Johtoalueraivauksia tehdään kolmen vuoden välein ja niistä kerrotaan lehti-ilmoituksin.