07.11.2016 | Teksti Ari Lahti | Kuvat Dreamstime

Sähkön pörssihinta nousussa

Sähkömarkkinatoimijana Turku Energiakin ostaa myymänsä sähkön pörssistä, jossa tapahtuvat hintamuutokset välittyvät siten myös sähkön kuluttajahintoihin. Syksyn aikana sähkön hinnat Nasdaq Commodities -johdannaispörssissä ovat olleet jyrkässä nousussa.

Hintojen nousuun vaikuttaa muun muassa heikentynyt pohjoismainen vesitilanne. Koska Norjan ja Ruotsin sähköntuotanto on hyvin vesivoimapainotteista, vesitilanteen heikentyminen näkyy suoraan pohjoismaisen sähkön tukkumarkkinahinnassa.

Syyskuun puolivälin jälkeen pohjoismaisia hintoja ovat hinanneet ylös jyrkästi kohonneet Keski-Euroopan sähkönhinnat. Alkusysäyksen nousulle antoi ranskalainen EDF-sähköyhtiö, joka arvioi syyskuussa, että sen tulevan talven ydinvoimatuotanto jää selvästi arvioitua alemmalle tasolle. Ilmoitus nosti merkittävästi Ranskan ja Saksan hiilen ja päästöoikeuden hintoja.

Ranskassa hintojen nousun taustalla on lisäksi ydinvoimaturvallisuusviranomaisen (ASN) määräämät ylimääräiset turvallisuustarkastukset, jotka venyttävät tiettyjen laitosten huoltoja. Myös Ranskan vesitilanne on selvästi normaalia niukempi.

Samaan aikaan ydinvoimakapasiteettia on loppuvuonna pois käytöstä Sveitsissä ja Belgiassa. Myös Isossa-Britanniassa sähköntuotantokapasiteetista on pulaa ja Saksassa ydinvoimalaitoksia on huollossa. Kaikki edellä mainitut rajoitukset lisäävät riskiä talven hintapiikeille.

Talvi tuskin kääntää hintoja laskuun

Sähkön hinnannousu Keski-Euroopassa vaikuttaa myös Suomen sähkönhintaan. Pohjoismaisille markkinoille vaikutus heijastuu erityisesti Saksan tukkumarkkinahintojen ja sähkön tuotantokustannusten kautta. Sähkön tuotannossa joudutaan käyttämään kivihiiltä ydinvoiman sijaan. Tämä lisää entisestään hintapaineita, sillä kivihiilen markkinahinta on nousussa ja kivihiilen käyttö nostaa myös päästöoikeuksien hintoja.

Ruotsin ja samalla Suomen aluehintojen painetta lisäävät vielä kaapelirikosta johtuvat siirtorajoitukset Norjan NO1- ja Ruotsin SE3-alueiden välillä. Rajoituksista ja Ruotsin vesitilanteesta johtuen Saksan, Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Baltian hinnat ovat jatkossa todennäköisesti lähellä toisiaan.

Pohjoismaiset sähkön tukkumarkkinahinnat ovatkin nousseet helmikuun puolivälistä alkaen. Sähkön lähimmän systeemivuosituotteen hinta on kirjoitushetkellä lähes 10 euroa ja Suomen aluehintainen tukkuhintakin lähes 6 euroa vuodenvaihdetta korkeammalla. Hintojen nousua edelsi pitkä, käytännössä vuoden 2011 alusta jatkunut lähes jatkuva lasku.

Tulevaan talven energialaskuun kaikki edellä mainitut muutokset enteilevät nousua. Siksi kannattaa tarkastella omaa energiakulutustaan. Tutustu erilaisiin energiasäästövinkkeihin täällä.