10.08.2017 | Teksti Päivi Rae | Kuvat Turku Energia

Sähköinen vuosikymmen

1950-luvulla turkulaiset muuttivat uusiin lähiöihin ja teollisuutta siirrettiin kaupungin laidoille. Sähköä tarvittiin yhä enemmän ja yhä kauemmas.

Uudet sähköasemat nousivat lähemmäs sähkönkäyttäjiä Itäharjulle ja Koroisille (v.1951) sekä Raunistulaan (v.1958). 

Samoihin aikoihin 220/127 V jännite nostettiin alue kerrallaan 380/220 V:iin. Korkeammalla jännitteellä sähköverkossa pystyttiin siirtämään yli kaksinkertainen määrä tehoa ja samalla häviöt pysyivät kurissa. Sähköverkon kaikki sähkömittarit ja muuntajat vaihdettiin ja korjattiin toimimaan uudella jännitteellä. Turun Sähkölaitos hyvitti kuluttajia antamalla valaisimiin uudet lamput, koska vanhat sähkölaitteet eivät toimineet uudella jännitteellä.

Linnankadun voima-aseman laajentamista oli suunniteltu jo 1940-luvulla, mutta päätös tehtiin vasta vuonna 1958. Rakentaminen alkoi saman tien ja Linnankadun varrelle noussut uusi voimalaitos saatiin käyntiin marraskuussa 1961.