20.06.2017

Positiivista palautetta Turku Energian ympäristö- ja laatukyselyjen tuloksista

Turku Energia teki kevään aikana kaksi kyselyä ympäristö- ja laatuasioiden kehittämisen ja uuden ympäristöohjelman suunnittelun pohjaksi. Molempien kyselyjen tuloksia on esitelty konsernin ja yksiköiden johtoryhmissä, ja niiden vastauksia tullaan hyödyntämään uuden ympäristöohjelman v.2018-2020 suunnittelussa. Tulokset olivat positiivisia ja kehitysideoita saatiin paljon

Sidosryhmäkyselyn tulokset

Kysely lähetettiin huhtikuussa sidosryhmille (n. 150 henkilölle: Turun kaupungin ympäristötoimelle ja lähimmille yhteistyökumppaneille, Valonialle, ELY- ja AVI-keskukselle, suurimmille asiakkaille, hallitukselle). Kiitoksia kaikille vastanneille.

Palautetta saatiin muun muassa aurinkoenergian ja uusien innovaatioiden lisäämisestä, ydinvoimalayhteistyöstä, sähköautoilun hyvästä kehittämisestä, toiminnan hyvästä laadusta ja ympäristöohjelmasta, yhteistyökumppaneiden toimintatapojen kehittämisestä sekä yhteistyön lisäämisestä Turun kaupungin vastaavien hankkeiden kanssa.

Vastanneiden kesken arvoimme kaksi 100 euron lahjakorttia, jotka voittivat Markku Alahäme Turun Satamasta ja Ulla Vahtera Nummenmäen asukasyhdistyksestä. Onnea voittajille!

Henkilökunnan ympäristö- ja laatukysely

Kysely lähetettiin toukokuussa ja siihen saatiin 115 vastausta.

Palautetta saatiin muun muassa uusiutuvan energian lisäämiseen ja päästöjen vähentämiseen liittyvistä hyvistä tavoitteista sekä ympäristövahinkojen onnistuneesta torjunnasta. Vastauksissa toivottiin lisää esimerkiksi aurinkoenergian hyödyntämistä omissa kiinteistöissä, yritysten energiatehokkuuspalveluja sekä kierrätyspisteitä omiin kiinteistöihin.

Kehityskommentteja saatiin muun muassa urakoitsijoiden toimintatapojen seurannan ja valvonnan tärkeydestä, yhteistyökumppaneiden ja henkilöstön ympäristötietoisuudesta ja viestinnästä. Ohjelman suunnittelu jatkuu. Tavoitteenamme on, että uusi ympäristöohjelma on valmis viimeistään joulukuussa 2017.