29.08.2016 | Teksti Pirkko Soininen | Kuvat Turku Energia

Pansion koululle uusi muuntamo

Pansion koulun sisällä sijainnut muuntamo on kesän aikana uusittu ja siirretty samalla ulos piha-alueelle.

– Kiinteistössä oleva tila ei täytä tämän päivän vaatimuksia muun muassa komponenttien nopean vaihdon suhteen. Myös muu muuntamon huolto ja käyttö oli varsin hankalaa, kertoo Turku Energia Sähköverkot Oy:n verkkopäällikkö Arto Ahonen. 

– Kiinteistömuuntamokohteissa, joissa riittävän tehokkaan ilmastoinnin rakentaminen tai kulkemisen vaatimien avainten järjestäminen on ongelmallista, pyrimme rakentamaan uuden muuntamon rakennuksen ulkopuolelle. Aina se ei ole mahdollista. Silloin etsimme kuhunkin tapaukseen sopivimman toteutustavan, Arto tarkentaa. ●