23.02.2017 | Teksti Johanna Pelto-Timperi | Kuvat Turku Energia ja Dreamstime

Paikallisuus on Turku Energian vahvuus

Kysyimme Turku Energian hallituksen jäseniltä: 1) Mitkä ovat Turku Energian keskeiset menestystekijät muuttuvalla energia-alalla? 2) Millaisia tekoja odotat Turku Energialta? 3) Mitä ekologisia valintoja teet omassa arjessasi?

Jarmo Rosenlöf
hallituksen puheenjohtaja, sosiaalineuvos, Turun kaupunginvaltuutettu

Perusasioita ovat monipuolinen ja ympäristöystävällinen energiantuotanto sekä kilpailukyiset sähkö- ja lämpöpalvelut, jotka voidaan joustavasti yhdistää asiakkaiden omiin ratkaisuihin. Ja tietysti myös hyvä henkilöstöpolitiikka.

Odotan uusien, kilpailijoita edellä olevien tuote- ja palvelukokonaisuuksien kehittämistä. Yrityksen tulee olla aidosti mukana asiakkaiden arjessa.

Liikun mahdollisimman paljon kävellen ja pyöräillen. Pidämme kodin lämpötilan 21 asteessa. Minimoimme jätteiden syntymistä ja lajittelemme ne tehokkaasti. ●

Ilkka Kanerva
hallituksen varapuheenjohtaja, VTM, kansanedustaja, Turun kaupunginvaltuutettu

Osaavan johdon ja henkilökunnan lisäksi kohdallaan oleva ja yhteiskuntavastuullinen strategia. Turku Energia on kilpailukykyinen yritys, jonka ensisijainen tarkoitus on tuottaa kotitalouksille ja yrityksille mahdollisimman edullista sähköä ja lämpöä sekä samalla olla Turun kaupungille hyödyllinen toimija.

Kyettävä toimimaan etunojassa maan energiapoliittisia linjauksia ennakoiden. Tehokas liikkeenjohto ja ympäristöarvojen mukainen toiminta.

Arjen luontevia valintoja ovat energian säästäminen ja jätteiden lajittelu. Kannatan vähäpäästöistä liikennettä ja pyrin työssäni vaikuttamaan aktiivisesti kansainväliseen ilmastopolitiikkaan tasaisen taakanjaon edistämiseksi. ●

Ulla Achrén
EM, hallintojohtaja

1 Lähtökohtana on oma tuotanto ja ympäristönäkökulma eli uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen, paikallisuus sekä osaava ja sitoutunut henkilöstö.

Kun edellä mainitut asiat ovat kunnossa, voi menetys jatkua ja toiminta kasvaa.

Valintani ovat todella arkisia eli lajittelen ahkerasti (mieheni mielestä jopa liian ahkerasti), mökillä kompostoin, sammuttelen valoja töissä ja kotona, hankin lihat suoraan teurastajalta, teen omat hillot, kerään sienet ja marjat. ●

Minna Arve
KTM, SH, Turun kaupunginvaltuutettu, Turun kauppakamarin toimitusjohtaja

1 Turku Energia on alan vahva toimija, jonka tulee jatkossakin tarjota monipuolisia energiavaihtoehtoja. Tässä työssä tarvitaan tulevaisuusorientoitunut ote asioihin.

2 Odotan entistä enemmän panostuksia päästöttömään energiaan ja uusien tuulien haistelua. Uusien liiketoiminta-alueiden haltuunotossa tulee tehdä kumppanuusyhteistyötä esimerkiksi start up -yritysten kanssa.

3 Mahdollisimman paljon arjen valintoja. Kierrätän, kävelen paljon joka paikkaan, käytämme taloyhtiön saunaa, sammutan valot, kun niitä ei tarvita, käytän junaa Helsingin ja Tampereen matkoilla. ●

Pasi Heikkilä
levyseppä, Turun kaupunginvaltuutettu

1 Turku Energian tulee jatkossakin huolehtia siitä, että energian hinta saadaan pidettyä edullisena. Myös Fennovoima-hankkeen toteutuminen on tärkeää.

2 Käytännön teko voisi olla kuukausittain asiakkaille ihan postiluukkuun lähetettävä tiedote Turku Energian kuulumisista. Kaikki eivät käytä nettiä.

3 Mökillä aurinkokennot tuottavat energiaa ja sauna lämpiää puilla. Olen ahkera joukkoliikenteen käyttäjä. ●

Lauri Kattelus
oik.yo., Eduskuntaryhmän poliittinen sihteeri, Turun kaupunginvaltuutettu

1 Keskeinen menetystekijä on yrityksen monipuolinen rakenne ja se, että asiakkaat voivat valita monipuolisesta energiapaletista itselleen sopivimman. Jatkuva uudistuminen on ehdottoman tärkeää.

2 Turku Energian tulee jatkossakin vastata asiakkaiden odotuksiin ja turvata energian saanti ja pitää hinnat edullisina. Tuotannossa tulee ottaa huomioon ympäristökysymykset ja tuottaa energiaa uusituvista energialähteistä.

3 Minulla ei ole ajokorttia eikä autoa eli tämä on selvä valinta. Lisäksi lajittelen ja kierrätän. Syömme nykyään myös vähemmän lihaa eli ruokavalio on kasvispainotteinen. ●

Mari-Elina Koivusalo
valtiotiet.yo, poliittinen avustaja, Turun kaupunginvaltuutettu

1 Ihmiset arvostavat paikallista, luotettavaa toimijaa, johon on helppo olla yhteydessä. Turku Energian tulee katsoa tulevaisuuteen ja olla edelläkävijä.

Kunnianhimoa, uusia näkemyksiä ja ideoita. Tavoitteet on asetettava korkealle ja ne on pyrittävä saavuttamaan. Ympäristöystävällistä energiatuotantoa on lisättävä strategian mukaisesti. Samalla on huolehdittava toiminnan ja talouden menestyksellisyydestä ja oltava ainakin askeleen edellä muita toimijoita. Digitalisaatiosta on otettava kaikki hyöty irti.

3 Säästän sähköä sammuttelemalla valoja ja laitteita. Lajittelen jätteet. Olen pihi, kun ostan jotain kalliimpaa, oletan sen kestävän vuosikausia. Vältän uusien vaatteiden ostamista nopeasti kasvavalle lapselle, koska kierrätys on järkevämpää. ●

Jukka Lehtinen
valvomopäällikkö, henkilöstön edustaja

1 Menestyminen vaatii valmiutta ottaa käyttöön alan uusinta teknologiaa, ja olla voimakkaasti mukana kehitystyössä.

2 On tärkeää säilyttää tutun ja turvallisen toimijan maine paikallisena ja itsenäisenä yhtiönä. Odotan, että yritys jatkaa kestävän kehityksen tiellä ja lisää uusiutuvien energioiden käyttöä.

Seuraan energiankulutusta. Talossamme on öljykeskuslämmityksen rinnalla ilma-vesilämpöpumppu, jolla lämmitämme talvikauden ulkopuolella. Valaistuksessa siirrymme ledeihin vaihtotarpeen mukaan. Kauppaan otamme oman kassin mukaan. Jätteiden lajittelu on osa arkea. ●

Saara Uotila
FM

1 Turku Energian keskeiset menestystekijät ovat osaava henkilökunta ja johto, paikallisuus sekä avoimuus uudenlaisille ratkaisuille.

2 Odotan tekoja, jotka ottavat huomioon tulevaisuuden Turkua ja maapalloa koskevat haasteet ja toimintaympäristön pitkän aikavälin muutokset. Odotan myös irtautumista Fennovoima-hankkeesta.

3 Kaihdan eläinperäisiä tuotteita. Taitan lyhyet matkat pyörällä ja pitkät matkat mieluiten junalla. ●