13.01.2016 | Teksti Pirkko Soininen | Kuvat Turku Energia

Nummenmäellä käynnistyi ilmajohtojen maakaapelointi

Nummenmäellä käynnistyi syksyllä ilmajohtojen kaapelointi. Valmista pitäisi olla vuoden 2017 lopussa. – Asuinalueella on ilmajohtoja noin 20 000 metriä, joista kaapeloimme osan nyt. Työmaa on siis poikkeuksellisen laaja, kertoo Turku Energia Sähköverkot Oy:n rakennuttamispäällikkö Jani Rantanen.

Nyt purettavat ilmajohdot ovat 1950-60-luvuilta. Pylväät ovat jo osin lahonneet, joten ne on syytä poistaa.

– Sähkökuormat ovat alueella kasvaneet viime vuosina merkittävästi. Saneerauksen yhteydessä vahvistammekin sähköverkkoa niin, että saamme jännitteen alenemat pienemmiksi, Rantanen jatkaa.

Merkittäviä panostuksia toimitusvarmuuteen

Nummenmäellä on ilmajohtoja myös 70-90 luvuilta. Niiden saneeraus on vuorossa myöhemmin. Turku Energia luopuu pikkuhiljaa kokonaan pylväiden varaan rakennetuista johtoverkoista taajama-alueella. Samaan aikaan sähköverkkojen kanssa maahan vedetään myös tele- ja ulkovalaistusjohdot.

– Kun ilmassa kulkeneet johdot siirtyvät maan alle, alue siistiytyy merkittävästi. Lisäämme taloihin myös maadoituksen, joka parantaa sähköverkon suojausta vikatilanteissa. Henkilö- ja paloturvallisuus paranee. Kaapelointi lisää myös sähköverkon toimitusvarmuutta esimerkiksi myrskyjen aikaan, kertoo Rantanen.

Tämän saneerauksen jälkeen Turku Energia Sähköverkot Oy:llä on vielä noin 500 kilometriä pienjänniteilmajohtoja.  Seuraava isompi saneerauskohde on Impivaaran viereinen omakotitaloalue.

Sähköverkon uusimisella on välillinen vaikutus sähkön jakelun hintoihin, sillä sähkönjakelusta perittävillä maksuilla rahoitetaan muun muassa verkon investoinnit sekä kunnossapito. Turku Energia panostaa pylväslinjojen kaapelointiin sekä muuhun sähköverkon kunnossapitoon ja uusimiseen vuosittain merkittävästi.