01.07.2015 | Teksti Pirkko Soininen | Kuvat Dreamstime

Mukana Itämeren suojelussa

Turku Energia otti kuusi vuotta sitten vastaan Itämerihaasteen, jonka visiona on puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri. Nyt uusimme sitoumuksemme vuoteen 2018 saakka.

Hankkeen käynnistivät Helsingin ja Turun kaupungit vuonna 2007. Ne kutsuivat eri alueen toimijat ja organisaatiot mukaan laajaan Itämerihaaste-verkostoon. Verkoston jäsenet jakavat tietoa ja toteuttavat projekteja, joiden avulla Itämeri voisi tervehtyä. Uuteen sitoumukseemme kuuluvat seuraavat toimenpiteet:

Kirkkaat rannikkovedet 

  • Sponsoroimme käytännön työtä saariston ja kirkkaampien vesialueiden hyväksi esimerkiksi yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa.

Hyvinvoiva meriluonto 

  • Osallistumme valtakunnalliseen Siisti Biitsi -tapahtumaan.

Aktiivinen Itämeri-kansalaisuus 

  • Sitoudumme edistämään ihmisten tietoisuutta Itämeren tilasta ja siihen liittyvistä vaikutusmahdollisuuksista esimerkiksi asiakaslehtemme Valopilkun sekä sosiaalisen median kautta. 

  • Haastamme myös muita rannikon energiayhtiöitä mukaan Itämeri-haasteeseen.

Lisätietoja aiheesta www.itamerihaaste.net