04.10.2017 | Teksti Pirkko Soininen

Miten yritykset voivat säästää energiaa?

Myös yritykset voivat osallistua energiansäästöviikkoon miettimällä omaa energiankulutustaan ja säästökohteita. Turku Energian KOVERA tarjoaa räätälöityjä energiaratkaisuja yritysten tarpeisiin. KOVERA-perheeseen kuuluvat niin kysyntäjousto, uusiutuva energia, sähköinen liikenne, energiavarastot kuin energiatehokkuustoimetkin.

– Kun mietimme asiaa energiansäästön näkökulmasta, yrityksillä on useita konkreettisia tapoja säästää energiaa. Energiatehokkuutta voi tavoitella aurinkosähköllä, uusimalla laitteita, älykkäällä energianhallinnalla ja kysyntäjoustolla, toteaa tuotepäällikkö Kimmo Kuusinen.

Yrityskohteissa energiatehokkuustoimet ovat avainasemassa. Esimerkiksi vanhojen loisteputkien vaihtaminen led-valaisimiin ja niiden ohjaaminen fiksusti säästää sähköä huomattavasti.

Kysyntäjousto on toinen konkreettinen tapa säästää energiaa. Kysyntäjoustossa asiakas siirtää kulutustaan kalliimmilta tunneilta edullisempiin tai vaihtoehtoisesti osallistuu jatkuvaan säätöön. Kysyntäjoustossa muutetaan sähkönkäytön ajankohtaa tai sen hetkellistä tehonottoa – kysyntä siis joustaa.

– Kysyntäjouston tuoma rahallinen hyöty on merkittävä, mutta sen avulla voi myös vähentää päästöjä. Kysyntäjoustoon liittyvät palvelumme on tällä hetkellä suunnattu runsaasti sähköä kuluttaville yrityksille. Palvelun käyttöönotto on asiakkaalle vaivatonta, sillä teknisistä ratkaisuista vastaa luotettava palvelutoimittajamme. Tarjoamme kysyntäjoustoa kantaverkkoyhtiö Fingridin tehotasapainon ylläpitoon liittyville markkinoille tai voimme hyödyntää niitä perinteisemmillä sähkömarkkinoilla. Meillä on kokemusta ja asiantuntemusta näiden markkinoiden toiminnasta, joten tiedämme, mille markkinalle asiakkaan olisi parasta osallistua. Vastaamme tarvittaessa myös markkinoilla operoinnista ja siellä saatujen rahojen tuloutuksesta asiakkaalle, Kimmo kertoo.

Kysyntäjousto ei oikein suunniteltuna häiritse yrityksen normaalia toimintaa. Se optimoi asiakkaan kulutusta automaattisesti.

– Energia-asioiden miettiminen kannattaa. Me voimme kartoittaa yhdessä yritysten kanssa, millaisia energiansäästöratkaisuja voisimme tarjota. Järkevintä on miettiä asioita kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon niin lämpö kuin sähkökin.

– Toimijoita on paljon, joten kannattaa punnita kenet haluaa kumppanikseen. Energiatehokkuustoimissa ei ole kyse yksittäisen projektin toteutuksesta, vaan asioita pitää miettiä laajemmasta perspektiivistä käsin. Pystymme neuvomaan, mitä toimia asiakkaan kannattaisi tehdä, Kimmo toteaa.

Sparraamme ja tarjoamme mielellämme energiatehokkaita ratkaisuja KOVERA-perheestä. Ota yhteyttä kimmo.kuusinen@turkuenergia.fi tai puh. 050 557 3673.