23.08.2016 | Teksti Ari Lahti | Kuvat Dreamstime

Markkinakatsaus: Sähkön hinta tasaantunut kesän aikana

Sähkön kevään aikana nähty tukkuhintojen nousu muuttui kesällä sivuttaisliikkeeksi. Britannian EU-kansanäänestyksen tulos laski tilapäisesti polttoaineiden, päästöoikeuden ja sähkön johdannaishintoja.

Etenkin sähkön lähimpien vuosituotteiden hinnat ovat kuitenkin toipuneet pudotuksesta täysin. Tänä vuonna hintoja on tukenut erityisesti kivihiilen hinnan toipuminen.

  • Vuoden ensimmäisellä puoliskolla helmikuun pohjatasoilta alkanut polttoaineiden hintojen toipuminen nosti sähkön tukkumarkkinahintoja Pohjoismaissa ja Saksassa. Kesän aikana säänkuva on ollut matalapainevoittoisempi, hydrologinen tilanne on parantunut ja johdannaishinnat ovat olleet pitkälti sivuttaisliikkeessä. Tosin vahvana säilynyt spot on tukenut hintatasoa. Taustalla on vähäluminen viime talvi.

  • Britannian EU-kansanäänestyksen tulos laski tilapäisesti polttoaineiden, päästöoikeuden ja sähkön johdannaishintoja. Etenkin sähkön lähimpien vuosituotteiden hinnat ovat kuitenkin toipuneet pudotuksesta täysin. Pidemmän nousuvaiheen jatkoksi polttoaineiden hinnoissa on nähty loppukesästä normaalia suurempia, korjaavia hintaliikkeitä.

  • Kivihiilen hinta on ollut keväästä alkaen nousussa. Kiina on sulkenut ja aikoo sulkea lisää hiilikaivoksiaan tulevina vuosina sekä määrännyt niille pienempiä tuotantomääriä. Tämä nostaa maan tuontitarvetta ja sitä kautta tukee hiilen hintaa. Markkinoilla on ennakoitu myös La Nina –sääilmiön mahdollisesti vaikeuttavan hiilentuotantoa loppusyksyn/alkutalven aikana normaalia suurempien sateiden takia.

  • Suomen aluehinta on kesän aikana asettunut selvästi systeemihinnan yläpuolelle. Tämä johtuu muun muassa Norjan NO1-alueen ja Ruotsin SE3-alueen välisistä rajoituksista, jotka kestävät lokakuulle asti. Myös Etelä-Ruotsin ja Liettuan välisen Nordbalt-merikaapelin edelleen jatkuneet tekniset ongelmat ovat nostaneet aluehintaeroja.

  • Kirjoitushetkellä sähköenergian tukkuhinnat ilman myyjän marginaalia lähimmille vuosituotteille ovat noin 31,5 €/MWh (2017), 29,3 €/MWh (2018) ja 26,2 €/MWh (2019).

Arvio sähkön lähiajan hintadraivereista

Spot-hinta (SYS) →
Sääennusteet →
Hiilen hinta (EUR/t) →
Päästöoikeuden hinta →

Arvio termiinien lähiajan hintakehityksestä

Lähipään SYS-tuotteet →
SYS-vuosituotteet →
Lähipään SYHEL-tuotteet →
SYHEL-vuosituotteet →

SANASTO:

Aluehintaero
Systeemihinnan ja alueellisen hinnan ero. Ero syntyy, mikäli siirtokapasiteettia ei ole riittävästi.

Termiinihinta
Tarkoittaa sitä hintaa, jolla sähköyhtiöt ja muut tukkumarkkinatoimijat voivat tehdä keskenään pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia sopimuksia sähkön ostosta ja myynnistä. Siksi termiinihinnat kertovat markkinoiden näkemyksen sähkön pörssihinnan tulevasta kehityksestä.

Spot-hinta
Spot-sähkösopimuksen hinta muodostuu perusmaksusta, myyjän marginaalista ja energian hinnasta. Energian hinta on pohjoismaisen sähköpörssi Nord Poolin Suomen aluehinta lisättynä myyjän marginaalilla. Tulevat sähkön spot-hinnat voit tarkistaa helposti Fingridin Tuntihinta-sovelluksella.

Systeemihinta
Koko pörssialueelle lähetettyjen osto- ja myyntitarjousten muodostamien tarjousten perustella muodostuva hinta, jossa ei ole huomioitu mahdollisia alueiden välisiä siirtorajoituksia.

Spot-markkinat
Sähkön fyysiseen toimitukseen perustuvat Elspot- ja Elbas-markkinat. Elspot on kerran päivässä vuorokautta ennen sähkön toimitusta käytävä suljettu huutokauppa. Toimijat lähettävät tarjouksensa sähköpörssiin, missä tarjousten perusteella lasketaan sähkön systeemihinta ja aluehinnat tunneittain. Elbas on päivänsisäinen markkinapaikka.