20.10.2016 | Teksti Ari Lahti | Kuvat Dreamstime

Markkinakatsaus: Sähkön hinta nousussa

Kuiva alkusyksy on heikentänyt pohjoismaista vesitilannetta. Sähkön lähiaikojen hinnat ovatkin olleet selvässä nousussa syyskuun puolivälin jälkeen ja seuranneet Keski-Euroopan hintojen kehitystä. Keski-Euroopassa hintoja nostivat ydinvoimalaitosten selvästi odotettua pienempi kapasiteetti tulevana talvena

• Alkusyksy oli Pohjoismaissa varsin kuiva, mikä heikensi lyhyessä ajassa pohjoismaista vesitilannetta merkittävästi. Vesitilanne oli jo aiemmin niukka erityisesti Ruotsissa. Tämä on antanut tukea spot-hinnoille ja nostanut lähiajan tukkuhintaodotuksia.

• Sähkön tukkumarkkinoilla systeemijohdannaisten hinnat ovat olleet jyrkässä nousussa syyskuun puolivälin jälkeen, erityisesti termiinikäyrän lähipäässä. Syynä on Keski-Euroopan sähkön hintojen nousu, joka on heijastunut pohjoismaisille markkinoille erityisesti Saksan tukkumarkkinahintojen kautta. Ranskassa ydinvoimatuotanto loppuvuonna ja talvella 2017 on selvästi aiemmin arvioitua pienempää, koska ydinvoimalaitosten höyrystimien tarkastukset venyttävät tiettyjen laitosten huoltoja. Tämä on nostanut Ranskan Q1-17 –hintaa lyhyessä ajassa noin 20 eurolla. Kun samaan aikaan naapurimaissa Iso-Britanniassa, Belgiassa, Sveitsissä ja Saksassa käytössä oleva voimalakapasiteetti tulevana talvena on selvästi normaalia rajoitetumpaa, Keski-Euroopan hintataso on ollut selvässä nousussa.

• Kivihiilen hinta on ollut tänä vuonna nousussa, kun Kiinan ilmoitti keväällä hiilikaivostensa tuotantorajoituksista. Kiinan hiilentuotanto on mahdollisesti jälleen kasvamassa, mikä hillinnee hintojen nousua. Markkinoilla on toisaalta ennakoitu, että La Nina -sääilmiö mahdollisesti vaikeuttaisi hiilentuotantoa loppusyksyn ja alkutalven aikana normaalia rankempien sateiden takia.

• Suomen aluehinta on alkusyksyn aikana toteutunut systeemihinnan yläpuolella: elokuussa aluehintaero oli 6,21 €/MWh ja syyskuussa 7,33 €/MWh. Suomen aluehintaa nostivat muun muassa kaapelirikon aiheuttamat Norjan NO1-alueen ja Ruotsin SE3-alueen väliset siirtorajoitukset sekä Fenno-Skan-merikaapelin ja Loviisan ydinvoimalaitosten huollot.

• Kirjoitushetkellä sähköenergian tukkuhinnat ilman myyjän marginaalia lähimmille vuosituotteille ovat noin 34,8 €/MWh (2017), 30,5 €/MWh (2018) ja 26,8 €/MWh (2019).

Arvio sähkön lähiajan hintadraivereista

Spot-hinta (SYS) →
Sääennusteet ↗?
Hiilen hinta (EUR/t) →
Päästöoikeuden hinta →

Arvio termiinien lähiajan hintakehityksestä

Lähipään SYS-tuotteet →
SYS-vuosituotteet →
Lähipään SYHEL-tuotteet →
SYHEL-vuosituotteet →

SANASTO:

Aluehintaero: systeemihinnan ja alueellisen hinnan ero. Ero syntyy, mikäli siirtokapasiteettia ei ole riittävästi.

Termiinihinta: tarkoittaa sitä hintaa, jolla sähköyhtiöt ja muut tukkumarkkinatoimijat voivat tehdä keskenään pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia sopimuksia sähkön ostosta ja myynnistä. Siksi termiinihinnat kertovat markkinoiden näkemyksen sähkön pörssihinnan tulevasta kehityksestä.

Spot-hinta: Spot-sähkösopimuksen hinta muodostuu perusmaksusta, myyjän marginaalista ja energian hinnasta. Energian hinta on pohjoismaisen sähköpörssi Nord Poolin Suomen aluehinta lisättynä myyjän marginaalilla. Tulevat sähkön spot-hinnat voit tarkistaa helposti Fingridin Tuntihinta-sovelluksella.

Systeemihinta: Koko pörssialueelle lähetettyjen osto- ja myyntitarjousten muodostamien tarjousten perustella muodostuva hinta, jossa ei ole huomioitu mahdollisia alueiden välisiä siirtorajoituksia.

Spot-markkinat: Sähkön fyysisen toimitukseen perustuvat Elspot- ja Elbas-markkinat. Elspot on kerran päivässä vuorokautta ennen sähkön toimitusta käytävä suljettu huutokauppa. Toimijat lähettävät tarjouksensa sähköpörssiin, missä tarjousten perusteella lasketaan sähkön systeemihinta ja aluehinnat tunneittain. Elbas on päivänsisäinen markkinapaikka.