07.12.2016

Markkinakatsaus: Kivihiilen hinnan aleneminen ja matalapaineet laskivat sähkön hintaa

Kivihiilen hinnan jyrkkä korjausliike laski sähkön johdannaishintoja. Myös matalapainevoittoisemmaksi muuttunut sää painoi lähipään johdannaishintoja. Poliittisen epävarmuuden kasvu heijastuu päästöhintoihin ja yleisiin makronäkymiin.

• Hiilen hinta oli rajussa laskussa marraskuussa, mikä heijastui hiililauhteen rajakustannusten kautta suoraan sähkön johdannaishintoihin. Nousun taustalla vaikuttaa uutinen, että Kiina on käytännössä poistanut keväällä asetetut hiilikaivosten tuotantorajoitukset lämmityskauden ajaksi. Tuotannonrajoitukset astuvat kuitenkin uudelleen voimaan maaliskuun lopussa, kun Kiinan lämmityskausi päättyy. Kiinan hallinnon tavoitteena on laskea merkittävästi noussutta hiilen hintaa talven lämmityskauden ajalta.

• Lähipään johdannaishinnat laskivat pohjoismaisilla sähkön tukkumarkkinoilla, kun sää muuttui sateiseksi ja lauhaksi sekä tuulisemmaksi. Kuitenkin alkusyksy oli Pohjoismaissa varsin kuiva, mikä lyhyessä ajassa heikensi merkittävästi pohjoismaista vesitilannetta. Vesitilanne on niukka erityisesti Ruotsissa.

• Ranskassa lähes kolmasosa maan ydinvoimakapasiteetista on pois käytöstä höyrystimien turvallisuustarkastusten vuoksi. Epävakaisempi ja lauhempi sää on kuitenkin tasoittanut hintakehitystä myös Keski-Euroopan spot- ja johdannaismarkkinoilla. Pohjoismaiset hinnat seuraavat kiinteimmin Saksan hintatasoa, joka on ollut selvässä laskussa hiililauhteen rajakustannusten myötä.

• Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain uudeksi presidentiksi on lisännyt poliittista epävarmuutta myös Euroopassa. Ilmastoneuvotteluihin kriittisesti suhtautuneen Trumpin valinta on todennäköisesti vauhdittanut myös päästöoikeushintojen laskua. Päästöoikeushinnat laskivat, kun samalla huutokaupattavat päästöoikeusmäärät kasvoivat backloading –ohjelman lähestyessä loppuaan.

• Marraskuun hintojen lasku kuittasi karkeasti ottaen noin puolet syys-lokakuisesta lähipään tuotteiden jyrkästä hintojen noususta. Kirjoitushetkellä sähköenergian tukkuhinnat ilman myyjän marginaalia lähimmille vuosituotteille ovat n. 32,6 €/MWh (2017), 29,4 €/MWh (2018) ja 25,6 €/MWh (2019).

Arvio sähkön lähiajan hintadraivereista Spot-hinta (SYS) → Sääennusteet → Hiilen hinta (EUR/t) → Päästöoikeuden hinta ↘?

Arvio termiinien lähiajan hintakehityksestä Lähipään SYS-tuotteet → SYS-vuosituotteet → Lähipään SYHEL-tuotteet → SYHEL-vuosituotteet →

Sanasto:

Aluehintaero:
Systeemihinnan ja alueellisen hinnan ero. Ero syntyy, mikäli siirtokapasiteettia ei ole riittävästi.

Termiinihinta:
Tarkoittaa sitä hintaa, jolla sähköyhtiöt ja muut tukkumarkkinatoimijat voivat tehdä keskenään pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia sopimuksia sähkön ostosta ja myynnistä. Siksi termiinihinnat kertovat markkinoiden näkemyksen sähkön pörssihinnan tulevasta kehityksestä.

Spot-hinta:
Spot-sähkösopimuksen hinta muodostuu perusmaksusta, myyjän marginaalista ja energian hinnasta. Energian hinta on pohjoismaisen sähköpörssi Nord Poolin Suomen aluehinta lisättynä myyjän marginaalilla. Tulevat sähkön spot-hinnat voit tarkistaa helposti Fingridin Tuntihinta-sovelluksella.

Systeemihinta:
Koko pörssialueelle lähetettyjen osto- ja myyntitarjousten muodostamien tarjousten perustella muodostuva hinta, jossa ei ole huomioitu mahdollisia alueiden välisiä siirtorajoituksia.

Spot-markkinat:
Sähkön fyysisen toimitukseen perustuvat Elspot- ja Elbas-markkinat. Elspot on kerran päivässä vuorokautta ennen sähkön toimitusta käytävä suljettu huutokauppa. Toimijat lähettävät tarjouksensa sähköpörssiin, missä tarjousten perusteella lasketaan sähkön systeemihinta ja aluehinnat tunneittain. Elbas on päivänsisäinen markkinapaikka.