13.12.2017

Markkinakatsaus: johdannaishinnossa loppusyksystä ristipaineita

Runsaiden sateiden myötä edelleen parantunut pohjoismainen vesitilanne on hillinnyt tehokkaasti lähipään systeemihintojen nousupaineita. Toisaalta hiililauhteen rajakustannusten osalta kivihiilen hinnassa on ollut edelleen nousupaineita.

  • Alkusyksyn reipas systeemijohdannaisten hintojen nousu kääntyi Q4-kvartaalin aikana korjaus/sivuttaisliikkeeksi. Syksy on ollut varsin sateinen ja pohjoismainen vesitilanne eli hydrobalanssi on parantunut lokakuun alusta noin 5 TWh:lla.

  • Saksan hallitusneuvotteluiden takkuaminen on hillinnyt rajuimpia ruskohiililaitoksista luopumiseen liittyviä odotuksia ja samalla pisimpien sähkön vuosituotteiden hintoja. Ranskan ydinvoiman lähiajan käytettävyyteen liittyvät pahimmat pelot ovat myös helpottaneet syksyn aikana. Toisaalta kivihiilen hinnassa on ollut edelleen nousupaineita.

  • Alkuvuoden keskimääräinen aluehintaero (11.12. asti) on ollut 3,95 €/MWh ja Suomen (Helsingin) aluehinta 33,31 €/MWh. Vastaavasti Q4-kvartaalin aluehintarototeuma on ollut 2,85 €/MWh; marraskuussa ero oli 1,39 €/MWh ja joulukuussa on jatkettu samalla tasolla.

  • Aluehintajohdannaisten hinta on pysynyt loppusyksyn aikana varsin ylhäällä. Pidempien tuotteiden (erityisesti 2019) hintoja nosti alkusyksystä OL3-reaktorin viivästymisilmoitus. Lähituotteidenkaan hinnat eivät ole merkittävästi laskeneet huolimatta viime aikojen alemmista aluehintaerototeumista.

  • Kirjoitushetkellä sähköenergian tukkuhinnat Suomen hinta-alueelle ilman myyjän marginaalia ovat lähikvartaalille 37,9 €/MWh (Q1-18) sekä lähimmille vuosituotteille 33,8 €/MWh (2018), 33,3 €/MWh (2019) ja 31,1 €/MWh (2020). Tuotteesta riippuen hintataso on noin 1-2 euroa korkeampi kuin lokakuun alussa ja noin 2-6 euroa korkeampi kuin vuoden 2017 alussa.

  • Spot-hintojen sääherkkyys on kasvussa; kun on lauhaa ja tuulista, spot-hintatasot ovat varsin maltilliset tuulivoimatuotannon myötä; kylmässä ja vähätuulisessa säässä puolestaan voidaan nähdä hyvinkin korkeita spot-hintatasoja, koska säätyvää sähköntuotantokapasiteettia on entistä vähemmän käytössä.


Arvio sähkön lähiajan hintadraivereista

Spot-hinta (SYS) →
Sääennusteet ↘
Hiilen hinta (EUR/t) ↗
Päästöoikeuden hinta →

Arvio termiinien lähiajan hintakehityksestä

Lähipään SYS-tuotteet →
SYS-vuosituotteet ↗
Lähipään SYHEL-tuotteet ↘?
SYHEL-vuosituotteet →

Sanasto:

Aluehintaero:
Systeemihinnan ja alueellisen hinnan ero. Ero syntyy, mikäli siirtokapasiteettia ei ole riittävästi.

Johdannaishinta:
Tarkoittaa sitä hintaa, jolla sähköyhtiöt ja muut tukkumarkkinatoimijat voivat tehdä keskenään pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia sopimuksia sähkön ostosta ja myynnistä. Siksi johdannaishinnat kertovat markkinoiden näkemyksen sähkön pörssihinnan tulevasta kehityksestä.

Spot-hinta:
Spot-sähkösopimuksen hinta muodostuu perusmaksusta, myyjän marginaalista ja energian hinnasta. Energian hinta on pohjoismaisen sähköpörssi Nord Poolin Suomen aluehinta lisättynä myyjän marginaalilla. Tulevat sähkön spot-hinnat voit tarkistaa helposti Fingridin Tuntihinta-sovelluksella.

Systeemihinta:
Koko pörssialueelle lähetettyjen osto- ja myyntitarjousten muodostamien tarjousten perustella muodostuva hinta, jossa ei ole huomioitu mahdollisia alueiden välisiä siirtorajoituksia.

Spot-markkinat:
Sähkön fyysisen toimitukseen perustuvat Elspot- ja Elbas-markkinat. Elspot on kerran päivässä vuorokautta ennen sähkön toimitusta käytävä suljettu huutokauppa. Toimijat lähettävät tarjouksensa sähköpörssiin, missä tarjousten perusteella lasketaan sähkön systeemihinta ja aluehinnat tunneittain. Elbas on päivänsisäinen markkinapaikka.