14.06.2017 | Teksti Ari Lahti | Kuvat Dreamstime

Markkinakatsaus: Johdannaishinnoissa nousuvirettä

Johdannaishintojen sivuttaisliike kääntyi toukokuun puolivälissä lievään nousuun Keski-Euroopan hintojen vetämänä. Ydinvoima- ja rajasiirtoyhteyshuollot pitänevät ainakin kesäkuun aluehintaerototeuman alkuvuoden tasoja korkeammalla.

  • Pohjoismaisilla tukkumarkkinoilla hinnat olivat alkuvuonna pitkälti sivuttaisliikkeessä, mutta toukokuun puolivälin jälkeen nousussa. Lähipään hintoja tukivat vahvat spot-hinnat sekä vuodenaikaan nähden kylmä sää. Pidemmän pään tuotteille nousuvirettä tuli Saksan, hiilen ja päästöoikeuden hintojen noususta. Toukokuussa Keski-Euroopan hintoja tuki helteinen sää, joka yhdessä normaalia niukempien vesivarastojen sekä ydinvoimahuoltojen kanssa lisäsi fossiilisten polttoaineiden kysyntää. Tämä näkyi hiililauhteen rajakustannusten kautta myös pohjoismaisissa johdannaishinnoissa.

  • Pohjolassa huhti-toukokuun sää oli selvästi vastaavaa ajankohtaa normaalia kylmempi, mikä on hidastanut lumien sulamista ja tukenut samalla spot-hintoja. Norjan vuorten lumitilanne parantui loppukevään sateiden myötä. Pohjoismainen vesitilanne eli hydrobalanssi onkin viime viikkojen sateiden myötä parantunut huhtikuun tasoista noin 5 TWh:illa.

  • Alkuvuoden keskimääräinen aluehintaero (kesäkuun ensimmäiselle viikolle asti) on ollut noin 2,3 €/MWh ja Suomen (Helsingin) aluehinta noin 32,2 €/MWh. Olkiluoto 2 –reaktorin huollon sekä Etelä-Ruotsin ja Liettuan välisen Nordbalt-rajasiirtolinkin huollon johdosta kesäkuun aluehintaerototeuma todennäköisesti on alkuvuoden tasoja korkeampi.

  • Kirjoitushetkellä sähköenergian tukkuhinnat Suomen hinta-alueelle ilman myyjän marginaalia ovat lähikvartaalille (Q3-17) 31,3 €/MWh ja lähimmille vuosituotteille 30,8 €/MWh (2018), 26,1 €/MWh (2019) ja 26,2 €/MWh (2020).

Arvio sähkön lähiajan hintadraivereista
Spot-hinta (SYS) →
Sääennusteet →
Hiilen hinta (EUR/t) ↗
Päästöoikeuden hinta →

Arvio termiinien lähiajan hintakehityksestä
Lähipään SYS-tuotteet →
SYS-vuosituotteet ↗?  
Lähipään SYHEL-tuotteet →
SYHEL-vuosituotteet →

Sanasto:

Aluehintaero:
systeemihinnan ja alueellisen hinnan ero. Ero syntyy, mikäli siirtokapasiteettia ei ole riittävästi.

Johdannaishinta:
tarkoittaa sitä hintaa, jolla sähköyhtiöt ja muut tukkumarkkinatoimijat voivat tehdä keskenään pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia sopimuksia sähkön ostosta ja myynnistä. Siksi johdannaishinnat kertovat markkinoiden näkemyksen sähkön pörssihinnan tulevasta kehityksestä.

Spot-hinta:
Spot-sähkösopimuksen hinta muodostuu perusmaksusta, myyjän marginaalista ja energian hinnasta. Energian hinta on pohjoismaisen sähköpörssi Nord Poolin Suomen aluehinta lisättynä myyjän marginaalilla. Tulevat sähkön spot-hinnat voit tarkistaa helposti Fingridin Tuntihinta-sovelluksella.

Systeemihinta: 
Koko pörssialueelle lähetettyjen osto- ja myyntitarjousten muodostamien tarjousten perustella muodostuva hinta, jossa ei ole huomioitu mahdollisia alueiden välisiä siirtorajoituksia.

Spot-markkinat:
Sähkön fyysisen toimitukseen perustuvat Elspot- ja Elbas-markkinat. Elspot on kerran päivässä vuorokautta ennen sähkön toimitusta käytävä suljettu huutokauppa. Toimijat lähettävät tarjouksensa sähköpörssiin, missä tarjousten perusteella lasketaan sähkön systeemihinta ja aluehinnat tunneittain. Elbas on päivänsisäinen markkinapaikka.