24.04.2017 | Teksti Ari Lahti

Markkinakatsaus: Johdannaishinnat jatkoivat sivuttaisliikkeessä

Ydinvoimalaitosten hyvä käytettävyys, vesitilanteen koheneminen viime viikkoina ja hiililauhteen rajakustannusten kehitys pitivät johdannaishinnat alkuvuoden aikana edelleen sivuttaisliikkeessä.

• Pohjoismaisilla tukkumarkkinoilla systeemituotteiden hinnat ovat olleet alkuvuoden aikana sivuttaisliikkeessä. Varsin maltillista hintatasoa selittää sään ohella pohjoismaisen ydinvoimakapasiteetin hyvä käytettävyys. Hiililauhteen rajakustannukset ovat VAIHDELLEET, mutta laskeneet hieman vuoden alusta. • Pohjoismainen vesitilanne eli hydrobalanssi on viime viikkojen sateiden myötä parantunut helmikuun lopusta noin 10 TWh:illa. Samalla Norjan lumitilanne on hieman parantunut. Helmi- ja maaliskuu olivat keskimääräistä leudoimpia (Turun seudulla 2,6 astetta keskimääräistä lämpimämpiä). Toisaalta huhtikuun ajankohtaa normaalia kylmempi sää on tukenut spot-hintoja.

• Maaliskuussa systeemituotteiden hinnat laskivat. Tähän vaikuttivat Saksan energiahintojen, kivihiilen ja päästöoikeushintojen lasku sekä parantunut hydrologinen tilanne. Huhtikuussa hinnat ovat kuitenkin palanneet alkuvuoden keskimääräisille tasoille. Maaliskuun lopulla Australiaan osunut sykloni vaurioitti maan rautatieverkkoa ja aiheutti tilapäisesti haittaa kivihiilen viennille. Tämän seurauksena kivihiilen hinta nousi Kiinassa ja myös Euroopassa. Kiinassa kivihiilen hinta on ollut talven ja alkuvuoden aikana niin korkea, etteivät Kiinan hiilikaivosten tuotantopäivärajoitukset todennäköisesti tule voimaan.

• Alkuvuoden keskimääräinen aluehintaero on ollut noin 1,8 €/MWh: helmikuussa ero oli 2,79 €/MWh ja maaliskuussa vain 0,28 €/MWh, koska runsas tuulivoimatuotanto painoi yötuntien aluehinta-eron aika ajoin negatiiviseksi. Alhaisen aluehintarototeuman myötä SYHEL-tuotteiden hinta laski.

• Kirjoitushetkellä sähköenergian tukkuhinnat Suomen hinta-alueelle ilman myyjän marginaalia ovat lähikvartaalille (Q3-17) n. 30,6 €/MWh ja lähimmille vuosituotteille 29,7 €/MWh (2018), 25,7 €/MWh (2019) ja 25,5 €/MWh (2020). Systeemituotteiden hinnat ovat vuodenvaihteen tasolla ja aluehinta-tuotteiden hinnat hieman vuodenvaihteen tasoa alempana. Systeemituotteissa on nousuvaraa suhteessa hiililauhteen rajakustannuksiin ja Saksan hintatasoon. Sen sijaan aluehintatuotteissa on laskuvaraa.

Arvio sähkön lähiajan hintadraivereista

Spot-hinta (SYS) →
Sääennusteet ↗
Hiilen hinta (EUR/t) →
Päästöoikeuden hinta →

Arvio termiinien lähiajan hintakehityksestä
Lähipään SYS-tuotteet →
SYS-vuosituotteet ↗?
Lähipään SYHEL-tuotteet →
SYHEL-vuosituotteet ↘?

Sanasto:

Aluehintaero: systeemihinnan ja alueellisen hinnan ero. Ero syntyy, mikäli siirtokapasiteettia ei ole riittävästi. Johdannaishinta: tarkoittaa sitä hintaa, jolla sähköyhtiöt ja muut tukkumarkkinatoimijat voivat tehdä keskenään pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia sopimuksia sähkön ostosta ja myynnistä. Siksi johdannaishinnat kertovat markkinoiden näkemyksen sähkön pörssihinnan tulevasta kehityksestä.

Spot-hinta: Spot-sähkösopimuksen hinta muodostuu perusmaksusta, myyjän marginaalista ja energian hinnasta. Energian hinta on pohjoismaisen sähköpörssi Nord Poolin Suomen aluehinta lisättynä myyjän marginaalilla. Tulevat sähkön spot-hinnat voit tarkistaa helposti Fingridin Tuntihinta-sovelluksella. Systeemihinta Koko pörssialueelle lähetettyjen osto- ja myyntitarjousten muodostamien tarjousten perustella muodostuva hinta, jossa ei ole huomioitu mahdollisia alueiden välisiä siirtorajoituksia. Spot-markkinat Sähkön fyysisen toimitukseen perustuvat Elspot- ja Elbas-markkinat. Elspot on kerran päivässä vuorokautta ennen sähkön toimitusta käytävä suljettu huutokauppa. Toimijat lähettävät tarjouksensa sähköpörssiin, missä tarjousten perusteella lasketaan sähkön systeemihinta ja aluehinnat tunneittain. Elbas on päivänsisäinen markkinapaikka.

Katsauksen laatija
Ari Lahti, Salkunhoitaja, Sertifioitu sähkökauppias