13.02.2017

Markkinakatsaus: Johdannaishinnat hakivat suuntaa alkuvuonna

Ydinvoimalaitosten hyvä käytettävyys, vuoden lopun vesitilanteen koheneminen sekä suhteellisen lauha tammikuu ajoivat johdannaishinnat alkuvuonna sivuttaisliikkeeseen. Sittemmin hinnat ovat olleet maltillisessa nousussa kuivemman ja kylmemmän sään tukemana.

  • Marras-joulukuun sateet paransivat pohjoismaista hydrobalanssia yli 10 TWh:illa. Tammikuu osoittautui myös varsin leudoksi (esim. Turussa keskilämpötila oli hieman alle -2 astetta eli 2 astetta normaalia korkeampi).

  • Viime viikkojen varsin maltillista systeemijohdannais- ja spot-hintatasoa selittää myös pohjoismaisen ydinvoimakapasiteetin harvinaisen hyvä käytettävyys. Tämä johtuu Ruotsin Ringhals 2 -laitoksen (865 MW) palaamisesta verkkoon viime vuoden loppupuolella.

  • Tammikuussa systeemijohdannaishinnat putosivat selvästi alle hiililauhteen muuttuvien kustannusten ja alle Saksan johdannaishintojen. Ero leveni tasolle, joka olisi perusteltu ainoastaan, mikäli hydrobalanssi parantuisi yli 10 TWh:lla lähimmän parin kuukauden sisällä. Selkeästi kuivempien ja kylmempien sääennusteiden ja samalla heikentyneen pohjoismaisen vesitilanteen myötä tuo hintaero onkin jo alkanut kaventua. Samalla myös systeemijohdannaishinnat ovat nousseet maltillisesti. Kevään spot-hintaodotuksiin vaikuttaa Etelä-Norjan normaalia vähäisempi lumitilanne.

  • Toteutunut keskimääräinen aluehintaero tammikuussa oli 2,48 €/MWh ja viime vuonna 5,53 €/MWh.

  • Kirjoitushetkellä sähköenergian tukkuhinnat ovat Suomen hinta-alueelle ilman myyjän marginaalia lähikvartaalille (Q2-17) n. 32,50 €/MWh ja lähimmille vuosituotteille 31,20 €/MWh (2018), 26,7 €/MWh (2019) ja 25,90 €/MWh (2020). Vuosituotteiden hinnat ovat vuodenvaihteen tasolla ja 1,5-3,0 euroa joulukuun alkua korkeammalla sekä 3-4 euroa vuoden takaista tasoa korkeammalla.

Arvio sähkön lähiajan hintadraivereista

Spot-hinta (SYS) →
Sääennusteet →
Hiilen hinta (EUR/t) →
Päästöoikeuden hinta →


Arvio termiinien lähiajan hintakehityksestä

Lähipään SYS-tuotteet →
SYS-vuosituotteet →
Lähipään SYHEL-tuotteet →
SYHEL-vuosituotteet →

SANASTO:

Aluehintaero
Systeemihinnan ja alueellisen hinnan ero. Ero syntyy, mikäli siirtokapasiteettia ei ole riittävästi.

Johdannaishinta
Tarkoittaa sitä hintaa, jolla sähköyhtiöt ja muut tukkumarkkinatoimijat voivat tehdä keskenään pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia sopimuksia sähkön ostosta ja myynnistä. Siksi johdannaishinnat kertovat markkinoiden näkemyksen sähkön pörssihinnan tulevasta kehityksestä.

Spot-hinta
Spot-sähkösopimuksen hinta muodostuu perusmaksusta, myyjän marginaalista ja energian hinnasta. Energian hinta on pohjoismaisen sähköpörssi Nord Poolin Suomen aluehinta lisättynä myyjän marginaalilla. Tulevat sähkön spot-hinnat voit tarkistaa helposti Fingridin Tuntihinta-sovelluksella.

Systeemihinta
Koko pörssialueelle lähetettyjen osto- ja myyntitarjousten muodostamien tarjousten perustella muodostuva hinta, jossa ei ole huomioitu mahdollisia alueiden välisiä siirtorajoituksia.

Spot-markkinat
Sähkön fyysisen toimitukseen perustuvat Elspot- ja Elbas-markkinat. Elspot on kerran päivässä vuorokautta ennen sähkön toimitusta käytävä suljettu huutokauppa. Toimijat lähettävät tarjouksensa sähköpörssiin, missä tarjousten perusteella lasketaan sähkön systeemihinta ja aluehinnat tunneittain. Elbas on päivänsisäinen markkinapaikka.