22.05.2017 | Teksti Johanna Pelto-Timperi | Kuvat Henna Pöllä

Kaukolämpö on lähilämpöä

Turku Energia muuttaa tuotantoaan uusiutuviin polttoaineisiin nopealla tahdilla Suomessa. Turku Energia tuottaa kaukolämpöä ja jäähdytystä sekä omissa että osakkuusyhtiöidensä tuotantolaitoksissa, Turussa ja Naantalissa. Vuoteen 2020 mennessä jo yli 50 % kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvilla polttoaineilla.

Lämmöntuotanto

1. Naantalin voimalaitos tuottaa lämpöä ja sähköä

Naantalin voimalaitos tuottaa noin kaksi kolmasosaa Turun seudun lämmöstä. Vuoden 2017 lopulla valmistuva Naantalin uusi monipolttoainevoimalaitosyksikkö tulee vähentämään päästöjä merkittävästi. Monipolttoainevoimalaitoksessa käytetään uusiutuvina polttoaineina biopolttoaineita, kuten esimerkiksi haketta. Uuden voimalaitoksen myötä kivihiilen käyttö Turku Energian energiantuotannossa vähenee selvästi ja korvautuu bioenergialla, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä huomattavasti. Naantalin voimalaitokset tuottavat 1650 GWh:a lämpöä ja 900 GWh:a sähköä vuodessa. Laitos on Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n omistama.

2. Orikedon biolämpökeskus 

Lämpökeskus käyttää polttoaineena hakkuutähteitä sekä sahauksen ja metsänhoidon sivutuotteita. Lämpökeskus tuottaa kaukolämpöä noin 200 GWh:a vuodessa ja on näin yksi maamme suurimmista biolämpökeskuksista. Laitos on Turun Energiantuotanto Oy:n omistama. Laitos on Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n omistama.

3. Kakolan lämpöpumppulaitos 

Laitos tuottaa kaukolämpöä noin 300 GWh:a ja kaukojäähdytystä noin 30 GWh:a vuodessa. Jätevedenpuhdistamon yhteydessä toimiva lämpöpumppulaitos käyttää energialähteenä jäteveden sisältämää hukkalämpöä. Laitos on Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n omistama.

4. Luolavuoren pellettilaitos

Luolavuoren pellettilaitos on Suomen suurin pelletin pölypolttoa hyödyntävä lämpökeskus. Polttoaineena käytetään kotimaista puupellettiä. Laitos tuottaa kaukolämpöverkkoon vara- ja huippuenergiaa 20–50 GWh:a vuodessa.

5. Metsämäen biokaasulaitos

Metsämäessä hyödynnetään kaatopaikkakaasua kaukolämpöenergiaksi. Kaatopaikkakaasun hyödyntäminen tehdään 2,5 MW:n kattilalla yhteistyössä Lounais-Suomen Jätehuollon kanssa.

Aiesopimus geotermisestä lämpölaitoksesta

Turku Energia on tehnyt St1:n kanssa aiepimuksen noin 40 MW:n tehoisen geotermisen lämpövoimalan rakentamisesta Turkuun. St1 rakentaa parhaillaan Suomen ensimmäistä geotermistä laitosta Espooseen. Lopullinen päätös Turun laitoksesta tehdään pilottihankkeen jälkeen. Geoterminen energia tuotetaan poraamalla maahan kaksi syvää lämpökaivoa. Vettä syötetään kovalla paineella toisesta reiästä maan alle. Kun vesi on kuumentunut maaperässä, se nousee toisesta reiästä ylös. Vesi kuumenee prosessissa niin lämpimäksi, että sen lämpöenergiaa voidaan käyttää suoraan kaukolämmöntuotantoon. Hankkeen avulla tähtäämme päästöttömämpään kaukolämmön tuotantoon.

Kiinteät öljylämpökeskukset

Turussa, Kaarinassa, Raisiossa ja Naantalissa sijaitsevat lämpökeskukset tuottavat huippuja varalämpöä kaukolämpöverkkoon. Kevyttä polttoöljyä käyttäviä lämpökeskuksia ohjataan keskitetysti lämpövalvomosta.

Höyryn tuotanto

1. Artukaisten laitokset

Artukaisissa sijaitsee kaksi höyryntuotantolaitosta, jotka tuottavat höyryä ja lämpöä alueen teollisuudelle ja yrityksille. Näistä pienempi laitos tuottaa höyryä puukaasutustekniikalla Lännen tekstiilihuolto Oy:n pesulan käyttöön. Tällä hetkellä alueelle rakennetaan uutta höyryntuotantolaitosta, joka korvaa vanhan, alueen teollisuusyritysten käyttöön höyryä tuottavan yksikön. Laitoksen teho tulee olemaan 12 MW ja varakattilan teho 10MW. Tämä uusi, metsähaketta polttoaineena käyttävä höyryntuotantolaitos korvaa raskaan polttoöljyn käytön. Laitos valmistuu keväällä 2018.