05.02.2018 | Teksti Matleena Merta | Kuvat Dreamstime

Kaukolämmön hinnoittelurakenne uudistuu

Jatkossa kaukolämmön hinta määritellään neljästi vuodessa. Asiakkaan maksama vuosittainen hinta pysyy kuitenkin samana tai jopa laskee hieman.

Maaliskuun alusta lähtien Turku Energian kaukolämmön asiakkaat pääsevät nauttimaan ympäristöystävällisemmin tuotetusta lämmöstä hieman edullisemmin hinnoin. Taustalla on Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n (TSE) rakennuttama monipolttoainevoimalaitos, mikä on otettu käyttöön viime vuoden joulukuussa. Turku Energia on yksi suurimmista osakkaista yhtiössä.

− Uusi Naantaliin valmistunut monipolttoainelaitos lisää merkittävästi uusiutuvien polttoaineiden määrää lämmön tuotannossamme. Tavoitteenamme on, että 50% myymästämme lämmön on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 2020 mennessä ja uudella voimalaitoksella on tämän tavoitteen toteutumisessa merkittävä rooli, kertoo Turku Energian Lämpö-yksikön johtaja Jari Kuivanen.

Uuden hinnoittelumallin suunnittelussa oli mukana myös Turku Energian asiakkaista koostuva raati. Uusi hinnoittelu perustuu edellistä enemmän lämmöntuotannon todellisiin kustannuksiin. Hinnat tarkistetaan neljästi vuodessa, ja asiakas saa tiedon seuraavan kauden hinnasta edellisen kauden laskun mukana. Hintaennuste seuraavalle kahdelletoista kuukaudelle löytyy Turku Energian nettisivuilta.

− Käytämme kaukolämmön tuotannossa niin uusiutuvia biopolttoaineita, öljyä, sähköä, hiiltä kuin myös asiakkailta hankittua hukkalämpöä. Talvisin lämmönkulutus on tietenkin suurempaa, jonka vuoksi joudumme edelleen paikkaamaan kulutushuippuja kalliilla kevytöljyllä varalaitosten voimin.

Ekologiset biopolttoaineet, joita syntyy esimerkiksi puunjalostustuotannon sivutuotteena, ovat edullisin lämmöntuotannon vaihtoehto. Sitä vastoin epäekologinen hiili on kallis, kun siihen lisätään verot ja päästömaksut.

− Käytännössä talvisin kaukolämmön hinta on korkeampi ja kesällä sitten matalampi. Kulut kuitenkin tasoittuvat vuoden kuluessa.

Lämmöntuotannon optimointijärjestelmä laskee kaukolämmön tuotantokustannukset kullekin kolmen kuukauden jaksolle.

− Ilmastonmuutos on tehnyt lämmönkulutuksen ennustamisesta haastavaa, sillä lämpötilat saattavat vaihdella paljonkin.

Energiatehokas asunto tuo säästöä

Tulevaisuudessa kaukolämmön hinta tulee alenemaan myös sitä mukaa kun Naantalin voimalaitokseen laitetut investoinnit alkavat maksaa itseään takaisin. Tulevaisuudessa Turku Energia pyrkii myös lisäämään energian varastointia ja pienentämään kaukolämpöverkoston häviöitä.

− Samalla kun hinnoittelurakenne muuttuu, perusmaksu vaihtuu nimeltään tehomaksuksi ja se nousee nykyisestä tasosta 9 prosenttia. Tehomaksu määräytyy kuten ennenkin eli sen mukaan, kuinka suuri lämmitysteho asiakkaalle varataan kaukolämpöverkosta. Maksu sidotaan myös indeksiin.

Turku Energian asiakkaat voivat vaikuttaa oman kaukolämpölaskun suuruuteen panostamalla asuntonsa energiatehokkuuteen. Turku Energia tarkistaa kiinteistön lämmitystehontarpeen tarvittaessa.

− Esimerkiksi parveke- tai ikkunaremonteilla voidaan saada aikaiseksi merkittävää säästöä, Kuivanen vinkkaa ja jatkaa:

− Aina ennen energiatehokkuuteen liittyviä investointeja olisi tärkeää kartoittaa kiinteistön nykyinen tilanne. Digitalisaatio ja älykkäät järjestelmät auttavat kartoittamisessa merkittävästi. Lue sivulta x esimerkkimme huonekohtaisesta olosuhdemittauksesta, jolla taloyhtiö saa enemmän tietoa investointien tueksi.

Kaukolämmön hinnoittelujaksojen jakautuminen

Kevät 1.3.–31.5. maalis–toukokuu
Kesä 1.6.–31.8. kesä–elokuu
Syksy 1.9.–30.11. syys–marraskuu
Talvi 1.12.–28.2. joulu–helmikuu

Esimerkkilaskelma kaukolämmön vuosikustannuksista

Keskiarvolaskelma / kerrostalo: 
Nykyinen energia- ja perusmaksu 48 545 €,
uusi energia- ja tehomaksu 47 623 €.
Erotus -922 €

Keskiarvolaskelma / pientalo:
Nykyinen energia- ja perusmaksu 1 680 eur,
uusi energia- ja tehomaksu: 1 675 €.
Erotus -5 €

Hinnat sisältävät alv. 24 %