07.12.2016 | Teksti Pirkko Soininen

Kakolan lämpöpumput tasapainottavat sähkötehoa

Turun Seudun Energiantuotannon omistamat Kakolan lämpöpumput on valjastettu yhteistyössä Turku Energian kanssa tasapainottamaan Suomen sähkötehoa. Pumput voidaan sulkea pysäyttämällä niiden sähkömoottorit silloin, kun valtakunnan verkossa pitää säilyttää tehotasapaino – tähän voivat osallistua nyt myös Turku Energian yritysasiakkaat.

- Suomen kantaverkosta vastaava Fingrid on esittänyt huolen siitä, miten Suomessa sähköteho riittää. He ovat olleet innokkaita etsimään uusia ratkaisuja sähkön tehotasapainon hallitsemiseksi ja tämä on idean taustalla, kertoo Turku Energian tuotepäällikkö Kimmo Kuusinen.

Kulutuksen ja tuotannon on oltava sähkömarkkinoilla tasapainossa. Jotta nämä kaksi pysyisivät tasapainossa, on kaksi mahdollisuutta: Perinteinen tapa on, että voimalaitokset lisäävät sähköntuotantoaan. Toinen vaihtoehto on, että kulutuskohteiden tehoa voidaan laskea. Nyt Turku Energia jättää aktiivisesti säätösähkömarkkinoille tarjouksia, joiden mukaisesti se voi ajaa tarvittaessa lämpöpumput alas. Fingrid voi siis pyytää Turku Energiaa pysäyttämään Kakolan lämpöpumput vaihtoehtona sille, että se pyytäisi jotain voimalaitosta nostamaan tehojaan.

Pisimmillään lämpöpumppulaitoksen tuotannon pysäytykset kestävät tunnin. Laitoksen sulkeminen ja uudelleen käynnistäminen ei aiheuta katkoksia lämmön- ja jäähdytyksenjakeluun.

- Meitä ajaa toki liiketoiminnallinen näkökulma, sillä voimme saada tästä uutta kassavirtaa. Samalla voimme yhteisvastuullisesti osallistua siihen, että Suomessa ylipäätään sähköteho riittää ja ihmisillä valot palavat. Kun pumppujen tehoa pienennetään, ei tarvitse lisätä tehoa päästöjä tuottavilla voimalaitoksilla ja luonto kiittää, selvittää Kuusinen.

Yrittäjät voivat saada kassavirtaa

Suomessa suurteollisuus on osallistunut tehotasapainon ylläpitoon jo pitkään. Melko uutta puolestaan on se, että muutkin yritykset voivat osallistua markkinoille.

- Yrityksillä on nyt mahdollisuus osallistua kysyntäjoustoon tarjoamalla välityksellämme laitteistonsa erilaisille markkinoille. Näin he voivat saada markkinoiden kautta kassavirtaa, kun laitteistot on valjastettu yhteiseen hyvään.

Pienemmätkin yritykset voivat tehdä yhteistyötä Turku Energian kanssa. Eri asiakkaiden laitteistoista voidaan perustaa pooleja eli yhdistetään pienempiä tehoja suuremmaksi kokonaisuudeksi. Näin saadaan irti enemmän kapasiteettia, jota tarjota markkinoille.

- Autamme yritysasiakkaitamme alkuun. Hoidamme tekniset asiat, markkinoiden hallinnan ja tuloutuksen sovitun mukaisesti. Asiakas ei välttämättä edes huomaa, että laitteistot on kytketty reservikäyttöön eli kysyntäjoustoon.

Asiakkaan laitteistoja voidaan siis käyttää palvelemaan isompaa höytyä siten, että asiakkaan oma sähkönkäyttö ei häiriinny. Kysyntäjoustoon osallistuminen on yrityksille vaivatonta ja alkuinvestoinnit ovat verrattain pieniä tai niitä ei synny lainkaan. Pitkällä tähtäimellä kysyntäjousto tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun niin yritykselle kuin kansantaloudellekin.

- Asiakkaamme voivat siis saada lisää kassavirtaa, ja samalla he voivat pienentää valtakunnan tasolla sähkönkulutusta ja osallistua ympäristötalkoisiin. Haluamme innovoida yhdessä yritysasiakkaidemme kanssa ratkaisuja, joista höytyvät sekä yrittäjä, Turku Energia, yhteiskunta että ympäristö, Kuusinen tarkentaa.