23.02.2017 | Teksti Pirkko Soininen / Vesa Vaskikari | Kuvat Dreamstime

Investoinnit ja kantaverkkomaksun korotus nostavat sähkön siirtohintaa Turussa

Turku Energia Sähköverkot Oy korottaa siirtohintojaan keskimäärin 6 %:lla 1.4.2017 alkaen. Syynä korotukseen ovat kasvaneet kantaverkkomaksut sekä sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi tarvittavien investointien rahoittaminen. Korotuksen jälkeenkin turkulaisille jaettava sähkö kuuluu Suomen edullisimpiin.

Hinnankorotuksen vaikutukset vaihtelevat asunto- ja lämmitysmuotojen mukaan.

– Kerrostalohuoneistossa, jossa sähköä käytetään 2 000 kWh:ta vuodessa, sähkönsiirron hinta nousee noin 10 euroa vuodessa. Vastaavasti sähkölämmitteisessä pientalossa, jossa sähkönkulutus on 18 000 kWh:ta, korotus on noin 25 euroa vuodessa. Siirtohinnan korotuksen jälkeenkin olemme edelleen yksi Suomen edullisimpia verkkoyhtiöitä, Turku Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtaja Vesa Vaskikari havainnollistaa.

Sähköverkkotoiminta on tiukasti säänneltyä ja ylihinnoittelu ei ole mahdollista. Sähköverkonhaltijan hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto.

Toimitusvarmuus Suomen huippua

Yhteiskuntamme on entistä riippuvaisempi sähköstä. Sähkömarkkinalaki velvoittaakin yhtiöitä pitämään sähköverkot kunnossa ja parantamaan toimitusvarmuutta. Lakiin merkityt tavoitteet edellyttävät merkittäviä investointeja jakeluverkkoon. Nyt tehtävät korotukset ohjautuvatkin Turussa kantaverkkomaksujen lisäksi merkittäviltä osin toimitusvarmuuden parantamiseen.

– Verkkoon tehdyt investoinnit ovat alkaneet purra. Viime vuosi oli meillä ennätyksellisen hyvä, sähkönjakelun toimitusvarmuus oli parempi kuin koskaan aiemmin. Asiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli hieman yli 9 minuuttia. Olemme päässeet nyt kolmena vuonna peräjälkeen alle kymmenen minuutin keskimääräiseen keskeytysaikaan vuodessa, Vesa kertoo.

– Edelleen verkostamme noin kolmasosa on säiden armoilla olevia ilmajohtoja, joita korvaamme mahdollisuuksien mukaan maakaapeleilla. Tehostamme myös johtoalueiden vierimetsien hoitoa, jotta puut eivät kaadu ilmajohtojen päälle. Lisäämme automaatiota, jotta pystymme entistäkin nopeammin palauttamaan sähköt asiakkaille.

Investoinnit purevat

Adato Energia teetti hiljattain asiakastyytyväisyyskyselyn eri sähköverkkoyhtiöille. Kyselyn vastauksissa korostui, että asiakkaat arvostavat erityisesti häiriötöntä sähkönjakelua ja hyvää asiakaspalvelua.

– Asiakkaillemme nimenomaan häiriöttömyys on laadukasta sähkönjakelua. Niin nämä asiakaskyselyn tulokset kuin omat keskeytysaikatilastommekin kertovat, että viime vuosien aikana tehdyt investoinnit verkon ja toimitusvarmuuden parantamiseen ovat tuottaneet tulosta ja pystymme tarjoamaan entistä häiriöttömämpää sähkönjakelua. Tavoitteenamme on tietysti parantaa toimitusvarmuutta tulevaisuudessa entisestään. ●