07.07.2015 | Teksti Pirkko Soininen | Kuvat Markku Sormunen & Claes Wilkosz

Ilmasta maan alle

Turku Energia jatkaa jälleen tänä kesänä sähköverkkojen siirtämistä maan alle.

Luovumme pylväiden varaan rakennetuista johtoverkoista pikku hiljaa. Nyt jakeluverkon kaapelointiaste on jo noin 66 prosenttia, kertoo Turku Energia Sähköverkot Oy:n verkkopäällikkö Arto Ahonen.

– Kaapelointi vapauttaa maa-alaa muuhun käyttöön, mahdollistaa sähköverkon kapasiteetin lisäämisen, siistii alueen yleistä ilmettä ja lisää sähköverkon toimitusvarmuutta esimerkiksi myrskyjen aikaan, Arto jatkaa.

Pylväissä on usein monen johtolaitoksen johtoja, kuten sähkö- tele- ja ulkovalaistusjohtoja. Niiden yhtäaikainen maahan sijoittaminen on kaikille osapuolille taloudellisesti kannattavaa.

Tämän kesän suurimmat yhteiskaapelointikohteet ovat Pitkämäen Merikulmantien kohde ja Itäharjulla Ylännekadun, Peronkadun ja Palomäenkadun rajaama alue. Itäharjun kohde on erityisen laaja, ja työ valmistuu vasta vuoden 2017 puolella. Pienempiä kohteita on Hirvensalossa Honkaistentiellä, Kastussa Leipäläntiellä, Pahaniemessä Hemmiläntiellä ja Aunelantiellä. Turku Energia saattaa aloittaa työt myös Ilpoisissa Ilpoistenmäen alueella jo tämän vuoden kuluessa.

Seuraavat suunnitteluvaiheessa olevat omakotialueiden ilmajohtoverkon kaapelointikohteet sijoittuvat Takakirveen ja Kastun alueille.

Sähköverkon uusimisella on välillinen vaikutus sähkön jakelun hintoihin.

– Energiavirasto on määrännyt sähkönjakeluhintojen laskentaperiaatteet ja niissä verkon nykyarvolla on vaikutusta hintaan. Uusi vasta rakennettu verkon osa on luonnollisesti arvokkaampi kuin poistunut 50 vuotta vanha verkon osa.

– Investoimme pylväslinjojen kaapelointiin vuosittain useita satojatuhansia euroja. Pelkästään Itäharjun pitkäaikaisen kohteen hinta-arvio sähköverkon osalta on yli puoli miljoonaa euroa, Arto kertoo.

Kiinteistön sähköjärjestelmiä voi olla hyvä uusia kaapeloinnin yhteydessä. Erityisesti puuttuvan kiinteistömaadoituksen lisääminen on tärkeää, jotta sähkö- ja paloturvallisuus paranisi.