19.02.2016 | Kuvat Turku Energia

Huoltovarmuus kiinnosti ja puhututti yrityspäättäjiä

Turku Energian järjestämä 60 minuuttia energiasta -kutsuvierastilaisuus Rakenna ja Sisusta -messuilla keräsi lähes satapäisen yrittäjäjoukon pohtimaan huoltovarmuusasioita.

Tilaisuudessa Puolustusvoimien sekä Turku Energian sähköverkkojen ja lämmön edustajat kertoivat, miten erilaisiin häiriötilanteisiin on varauduttu ja miten yritykset voivat kehittää omaa varautumistaan.

Puolustusvoimien Lounais-Suomen aluetoimiston everstiluutnantti Sami Iso-Laurin puheenvuorosta kävi ilmi, että emme voi enää Suomessakaan tuudittautua lintukotoajatteluun. Iso-Laurin mukaan Suomi on mahdollista saada polvilleen monin tavoin ilman aseellista voimankäyttöä. Esimerkkeinä hän mainitsi muun muassa kyberhyökkäykset ja soluttautumiset yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisiin organisaatioihin. Samaan aikaan hän muistutti myös yrityksiä huolehtimaan kyberturvallisuudesta ja varautumaan erilaisiin poikkeustilanteisiin, sillä Puolustusvoimien resurssit riittävät vain yhteiskunnan elintärkeiden kohteiden suojaamiseen.

Päivän toisessa puheenvuorossa käyttöpäällikkö Harri Salminen Turku Energia Sähköverkot Oy:stä kertoi, miten sähköverkkoyhtiö on varautunut sähkönjakelun häiriötilanteisiin.

- Turku Energialla on ympäri vuorokauden toimiva verkon valvonta ja jatkuva vianselvitys- ja korjausvalmius muun muassa henkilöstön varallaolojärjestelyjen kautta. Varautumiseemme kuuluvat myös varaosista huolehtiminen, jota teemme yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa. Kriittisiä toimintoja on varmennettu lisäksi muun muassa varavoiman, keskeytymättömän virransyötön järjestelmien ja vara-akkujen avulla, Harri kertoo.

Harri suositteli kaikkia osallistujia tilaamaan EnergiaOnlinen kautta häiriötiedotteet kännykkään ja sähköpostiin. Siten saa käyttöönsä poikkeustilanteissa aina ajankohtaiset tiedot.

Harjoitus tekee mestarin poikkeustilanteessakin

Sähköverkkojen tapaan myös kaukolämmön jakelun poikkeustilanteisiin on Turku Energiassa varauduttu monin eri tavoin. Kaukolämpöverkko on esimerkiksi vuototilanteissa mahdollista jakaa pienempiin alueisiin ja lämpöä pystytään tarvittaessa tuottamaan saarekkeina.

- Myös meillä lämpövalvomo on ympäri vuorokauden miehitettynä ja valvoo toimintaa. Tarvittaessa valvomo käynnistää varavoimalaitoksia tai soittaa varalla olevia henkilöitä tai urakoitsijoitamme viankorjaukseen. Poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten kovien pakkasten aikaan, lisäämme myös varalla olevien henkilöiden määrää, käyttöpäällikkö Janne Arko Turku Energian Lämpö-yksiköstä selvitti.

Lämmönjakelua varmistavat lisäksi Turku Energian 27 vara- ja huippulaitosta, lämpö- ja jäähdytysakut ja siirrettävä lämpökeskus. Kaukolämpöverkon turvallisuutta lisää myös se, että lämmöntuotannon ja jakelun ohjausjärjestelmät toimivat erillään internetistä.

Turku Energia on varautunut poikkeustilanteisiin lisäksi laatimalla viestintäsuunnitelmat poikkeustilanteiden varalta ja järjestämällä säännöllisesti poikkeustilanteita simuloivia harjoituksia.

Onko yrityksessäsi varauduttu poikkeustilanteisiin?

Harri ja Janne antoivat tilaisuudessa myös konkreettisia vinkkejä, miten yritys voi varautua lämmön- ja sähkönjakelun poikkeustilanteisiin. Onko teidän yrityksessänne pohdittu muun muassa seuraavia asioita?

  • Mitä toiminnallenne tapahtuu, kun sähköt katkeavat ja palautuminen kestää esimerkiksi kaksi tai kymmenen tuntia?

  • Sisältyykö vakuutuksiinne turvaa sähkökatkoksista aiheutuville toiminnan keskeytyksille?

  • Minne ulkoisen varavoima- tai lämpökeskuksen voi tarvittaessa kiinteistössänne liittää?

  • Oletteko tehneet sähkökatkoharjoituksen? Miten viestintä tuolloin toimii ja onko käytössänne esimerkiksi sähköovia, joiden taakse voi jäädä sähkökatkotilanteissa?

  • Mistä ja kenen toimesta ohjataan ilmanvaihtoa ja tulokoneita?

Lataa vinkit varautumiseen Harrin ja Jannen powerpoint-presentaatioista: 

60 minuuttia energiasta 

Sähköt poikki mikä avuksi