14.08.2015 | Teksti Ari Lahti | Kuvat Turku Energia

Energiamarkkinakatsaus kesäkuu 2015

Kesän aikana sähkön termiinihinnat laskivat edelleen erittäin sateisen ja myös varsin tuulisen sään saattelemana. Skandinavian koko alkuvuoden säätä ovat hallinneet matalapaineet ja hyvän vesitilanteen myötä spot-hinta laski heinäkuussa alimmalle tasolle 17 vuoteen.

Ennätysalhainen 3,88 EUR/MWh:n vuorokausihinta toteutui sunnuntaina 26.7.

Tätä katsausta viimeisteltäessä termiinihinnat ovat tosin varsin jyrkässä nousussa sääennusteiden muututtua selvästi kuivemmiksi.

Termiinihinnat ja pohjoismainen vesitilanne

Tukkumarkkinasähkön hintaan vaikuttaa tällä hetkellä erityisesti Skandinavian hyvä vesitilanne. Lyhimpien systeemituotteiden hinta on laskenut voimakkaasti. Esimerkiksi lähimmän Q4-15 kvartaalin hinta on laskenut yli 4 euroa vuodenvaihteesta (hinta kirjoitushetkellä noin 26,50 EUR/MWh; kts. kuva 1).

Kuva 1:Systeemihintajohdannaisten YR-16, YR-18, Q4-15 ja Q1-16 hintakehitys.

Pohjoismaisen vesitilanteen koheneminen näkyy pitkän ajan hydrologiakuvaajasta (kuva 2).Samalla kun hydrobalanssi on noussut pitkän ajan normitilanteen yli, spot-hintataso on laskenut voimakkaasti. Osittain spot-hinnan laskua selittää myös pohjoismaisen uusiutuvan energian määrä (erityisesti tuulivoima), jonka tuotanto on kasvanut tasaisesti viime vuosina.

Kuva 2: NordPool-alueen hydrologiatilanteen kehitys (sinisellä; mitta-asteikko oikealla) sekä sähkön spot-hintakehitys (punaisella; mitta-asteikko vasemmalla).Data: SKM Syspower.

Kun tarkastellaan Suomen hinta-alueen tukkuhintaa, tulee huomioida myös aluehintaero. Kuva 3 esittää lähimmän vuosituotteen tukkuhintakehityksen eli systeemihintatermiinin ja Suomen hinta-alueen kokonaishintakehityksen. Jälkimmäinen (kuvassa FI-hinta) huomioi myös SYHEL-aluehintajohdannaisen hinnan. Vuoden 2016 FI-tukkumarkkinahinta on kirjoitushetkellä noin 32,50 euron tasolla eli noin pari euroa vuodenvaihteen tasoa alempana.