26.08.2015 | Kuvat Dreamstime

Asiakkaat luottavat Turku Energiaan

Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys Turku Energian palveluihin on parantunut viimeisen puolen vuoden aikana. 98 prosenttia asiakkaista on tyytyväisiä toimintaamme.

Tämä kävi ilmi Turku Energian Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

Asiakkaat pitävät Turku Energiaa luotettavana, asiantuntevana ja nykyaikaisena. Asiakaspalvelun ystävällisyys ja ammattitaito saivat paljon kiitosta. Myös tyytyväisyys laskutukseen parani: laskut ovat asiakkaiden mielestä selkeämpiä ja ymmärrettävämpiä kuin aikaisemmin. Asiakkaat myös suosittelevat mielellään Turku Energiaa energiantoimittajaksi tuttavilleen.

Viestinnässä on tutkimuksen mukaan hieman kehitettävää: asiakkaat mieltävät esimerkiksi sähkön ja sähkönjakelun hinnat korkeiksi, vaikka tosiasiassa hinnat ovat nyt alempana kuin vuosiin.

Turku Energian asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihin ja toimintaan tutkitaan tänä vuonna kaksi kertaa, joista ensimmäinen toteutettiin toukokuussa. Asiakastyytyväisyystutkimusten tavoitteena on kerätä asiakkaiden palautetta asiakaspalvelutilanteista ja kehittää tulosten pohjalta toimintaa asiakaslähtöisemmäksi. Tutkimukset toteuttaa Taloustutkimus ja molempiin tutkimuksiin haastatellaan puhelimitse yhteensä 400 kuluttaja-asiakasta. ●