20.10.2016 | Teksti Johanna Pelto-Timperi | Kuvat Turku Energia

”Älkää tappako sähkömarkkinoita”

Turku Energian Energiansäästöviikon yritystapahtuman osallistujat pääsivät nauttimaan monipuolisesta ja värikkäästä paneelikeskustelusta, johon osallistuivat maan johtavat energia-alan asiantuntijat ja toimijat. Panelistit selvittivät muun muassa, missä menemme sähkömarkkinoiden ja tuettujen energiamuotojen osalta.

Turku Energia järjesti Energiasäästöviikon kunniaksi Logomossa tiistaina 11.10. yritysasiakastilaisuuden. Keskustelussa olivat mukana toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Fingridista, asiantuntija Pia Oesch Energiateollisuudesta, energiajohtaja Jari Suominen St1:stä, toiminnanjohtaja Jouni Keronen Climate Leadership Councilista ja toimitusjohtaja Timo Honkanen Turku Energiasta.

Paneelikeskustelun aiheina olivat muun muassa tuulivoiman tukeminen verovaroilla, Suomen asema Euroopan energiamarkkinoilla, uusiutuvat energian lähteet, energian varastointi ja kuluttajien sähkönkäyttö.

”Älkää tappako sähkömarkkinoita”, totesi Ruusunen värikkäästi oman alustusvuoronsa aluksi. Myös muut olivat sitä mieltä, että toimivat sähkömarkkinat vaativat tasa-arvoista tilannetta. Oesch muistutti, että sähkömarkkinoiden päälle rakennetut ohjauskeinot horjuttavat kysyntää ja markkinan tasapainoa. Markkinaehtoisuus vaatii avoimuutta ja tasapuolisuutta.

Myös Keronen korosti, että energiamarkkinoiden kehityksen tulee perustua markkinaehtoisuuteen. Honkanen totesi, että sähkömarkkinat ovat ajautuneet nurkkaan. Nykyinen tukipolitiikka tuo markkinoille ylituotantoa, mikä laskee hintoja.

Saksan malli ei sovi Suomeen

Ruusunen ja Honkanen muistuttivat kuulijoita siitä, että sähkönsiirrossa pitää ottaa fysiikan lait huomioon. Sähköverkon on pysyttävä pystyssä. Tavoitteita voi määritellä, mutta ne pitää voida teknisellä tasolla myös toteuttamaan hallitusti. Pahin vaihtoehto on se, että poliittiset päättäjät ylireagoivat kriisitilanteissa, jolloin eksytään jo viitoitetulta kehityspolulta. Oesch oli samaa mieltä, että tekniset reunaehdot tulee pitää mielessä kustannustehokkuuden ohella. Hänen mielestään ei ole kustannustehokasta toimia Saksan mallin mukaan, jossa valtio tukee yksipuolisesti tiettyjä energiamuotoja.

Oesch oli samaa mieltä, että tekniset reunaehdot tulee pitää mielessä kustannustehokkuuden ohella. Hänen mielestään ei ole kustannustehokasta toimia Saksan mallin mukaan, jossa valtio tukee yksipuolisesti tiettyjä energiamuotoja.

Kuluttajakäyttäytymisessä potentiaalia

Keskeiseksi teemaksi keskustelussa nousi kuluttajien mukaan ottaminen energiansäästöön. Osa panelisteista halusi jo nyt kotiinsa tekniikka, joka järkiperäistää energiakulutusta, kuten käyttöveden lämmitystä. Honkanen toppuutteli innokkaimpia toteamalla, että toistaiseksi vain noin prosentti asiakkaista seuraa kulutustaan netistä.

− Spot-hinnoittelu on jo vanha juttu. Kotitalouksien kulutuksen ohjaus voisi perustua suoraan hinnanseurantaan. Tämä tekniikka on uutta palvelutuotantoa ja tuo tullessaan myös uutta startup-yrittäjyyttä, Ruusunen totesi.

Kaikki panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että uusiutuvien energialähteiden käyttöä pitää edistää ja riippuvuutta öljystä vähentää. Energiamarkkinoiden suunta on kohti uusiutuvia energioita ja biopolttoaineiden monipuolista käyttöä. Myös sähköisen liikenteen osuus kasvaa panelistien mukaan merkittävästi tulevaisuudessa.