25.11.2015 | Kuvat Dreamstime

Sähkön siirtohinnat nousevat – toimitusvarmuus paranee

Sähkön siirtohinnat nousevat vuoden alussa. Tavoitteena on sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantaminen ja sähkökatkojen vähentäminen. Turkulaisille toimitettava sähkö on edelleenkin Suomen edullisimpia.

Turku Energia Sähköverkot Oy korottaa sähkönsiirtohintoja vuoden alusta alkaen keskimäärin 9,5 prosenttia.

– Sähkömarkkinalaki velvoittaa meitä pitämään sähköverkot kunnossa ja parantamaan toimitusvarmuutta. Toimitusvarmuuden parantaminen ei ole mahdollista ilman, että siirtohintoja nostetaan. Lakiin merkityt tavoitteet edellyttävät nimittäin merkittäviä investointeja jakeluverkkoon, Turku Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtaja Vesa Vaskikari kertoo.

Sähköverkkojen tulee täyttää sähkömarkkinalain vaatima toimitusvarmuusvelvoite vuoden 2028 loppuun mennessä.

– Lisäämme automaatiota ja korvaamme ilmajohtoja maakaapeleilla. Lisäksi tehostamme ilmajohtoalueilla reunametsien hoitoa ja raivaamista. Näillä toimenpiteillä varmistamme turkulaisille tasalaatuisen ja mahdollisimman häiriöttömän sähkönjakelun myös jatkossa, Vesa toteaa.

Ylihinnoittelu ei ole mahdollista 

Sähköverkkotoiminta on tiukasti säänneltyä ja ylihinnoittelu ei ole mahdollista. Sähköverkonhaltijan hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto. Tammikuun alussa käynnistyvä Energiaviraston uusi valvontajakso sallii verkkoyhtiöille nykyistä suuremman tuoton.

Turku Energia Sähköverkot Oy on hinnankorotuksista huolimatta yksi edullisimmista verkkoyhtiöistä Suomessa.

Muutama kymmenen euroa 

Hinnankorotusten vaikutukset vaihtelevat asunto- ja lämmitysmuotojen mukaan.

– Kerrostalohuoneistossa, jossa sähköä käytetään 2 000 kWh:ta vuodessa, sähkönsiirron hinta nousee ensi vuonna 14 euroa vuodessa. Vastaavasti sähkölämmitteisessä pientalossa, jossa sähkönkulutus on 18 000 kWh:ta, hinta nousee 43,20 euroa vuodessa, Vesa havainnollistaa.

Korotukset kohdistuvat hintarakenteen kiinteään osaan eli pääsääntöisesti perus- ja tehomaksuihin. ●