Pientuottajan pienjänniteverkkoon liitetty laitos voi tuottaa oman kohteen lisäksi mahdollista ylijäämäsähköä sähkönjakeluverkkoon. Tämä voi olla taloudellisesti hyvinkin järkevää.
25.11.2015 | Teksti Johanna Pelto-Timperi | Kuvat Dreamstime

Minustako pientuottaja?

Kuka tahansa voi ryhtyä sähkön pientuottajaksi. Investointi vaikkapa omaan aurinkopaneeliin on jo nyt taloudellisesti järkevää.

Turku Energian kuluttajamyynnin päällikkö Katri Kronström kertoo, että asiakaspalveluun tulee viikoittain kysymyksiä pientuotannon aloittamisesta esimerkiksi omassa aurinko- tai tuulivoimalassa.

Kiinnostusta on kasvattanut laitteistojen hinnan aleneminen, kuluttajien halu pienentää omaa sähkölaskuaan ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen. Sähkön oma tuotanto myös pienentää hiilijalanjälkeä ja on todellinen ympäristöteko.

– Pientuotannon aloittaminen vaatii asiaan perehtymistä, sillä siihen liittyy paljon pelisääntöjä ja velvoitteita. Netissä on tarjolla runsaasti tietoa, mutta mekin neuvomme mielellämme, mihin asiakas voi ottaa yhteyttä esimerkiksi lupa-asioissa ja laitehankinnoissa, Katri kertoo.

Hanke kannattaa suunnitella ajan kanssa ja huolellisesti. Apua suunnitteluun ja toteutukseen saa alan suunnittelutoimistoilta, urakoitsijoilta, laitevalmistajilta ja laitemyyjiltä.

Rakennuslupa kuntoon

Pientuotannolla tarkoitetaan pienjänniteverkkoon kytkettyä sähköntuotantolaitosta, jonka ensisijainen tarkoitus on tuottaa sähköä vain omaan kotiin tai mökille. Laitoksen voi myös yhdistää sähkönjakeluverkkoon, jolloin sähköyhtiö ostaa ylijäävän sähkön. Sähkömarkkinalaissa pienimuotoisen sähköntuotannon raja on alle 2 MVA.

Kun ajatus pientuotannosta on kehittynyt päätökseksi asti, kannattaa ottaa yhteyttä kunnan rakennusvalvontaviranomaiseen. Yleensä pienimuotoinen sähköntuotanto edellyttää toimenpidelupaa tai rakennuslupaa. Vaadittavat luvat vaihtelevat kunnittain ja laitostyypeittäin. Ne riippuvat laitoksen ominaisuuksista, kuten koosta ja sijoituspaikasta.

Koko laitteiston ja asennuksen voi ostaa ”avaimet käteen” -palveluna tai laitteistot ja asennuksen voi hankkia erikseen. Tällöin kannattaa muistaa, että tuotantolaitteiston saa kytkeä vain ammattitaitoinen sähköasentaja. Ammattitaitoisen sähköasentajan tai -urakoitsijan löytää Tukesin rekisteristä osoitteesta rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat.

– Tuotantolaitoksen tulee täyttää sähköturvallisuusstandardien ja verkkoyhtiön vaatimukset ja ennen kaikkea turvallisuusmääräykset. Pientuottaja on korvausvelvollinen, jos hänen laitteistonsa aiheuttaa vahinkoa, Katri kertoo.

Liity verkkoon

Yksinkertaisinta on käyttää itse kaikki tuottamansa sähkö. Joskus, esimerkiksi aurinkoisena kesäpäivänä, sähköä voi myös jäädä yli ja silloin se on järkevintä myydä sähköyhtiölle. Esimerkiksi Turku Energian Sähkönmyynti- yksikkö ostaa pientuotannon ylijäämäsähköä.

– Suhtaudumme positiivisesti pientuotannon lisääntymiseen. Olemme siirtymässä keskitetyistä sähköjärjestelmistä kohti hajautettua tuotantoa, jossa useat pientuottajat tuottavat sähköenergiaa verkkoon, Katri toteaa. Jos haluaa liittää laitoksensa sähköverkkoon, on otettava hyvissä ajoin ennen laitteiston hankintaa yhteyttä paikalliseen verkonhaltijaan.

– Jotta voimme ostaa ylijäävän sähkön, pientuottajalla tulee olla myös voimassaoleva sähkönmyynti- ja ostosopimus, muistuttaa Katri.

– Pientuotannon lisääminen on järkevää, sillä tavoitteenamme on edistää hajautettua energiantuotantoa ja lisätä uusiutuvien energianlähteiden määrää. Haluamme omalta osaltamme auttaa potentiaalisia pientuottajia, Katri rohkaisee. ●

Olemme koostaneet kattavan infopaketin pientuottajiksi haluaville. Lue lisää tästä 

6 askelta sähköntuottajaksi

1. Selvitä kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta rakennus- ja/tai toimenpideluvan tarve ennen laitteiston hankintaa. Vaatimukset vaihtelevat kunnittain.

2. Varmista hyvissä ajoin paikalliselta verkkoyhtiöltä, Turussa Turku Energia Sähköverkot Oy:ltä, että tuotantolaitteisto täyttää sähköverkon ja sähköturvallisuusmääräysten vaatimukset

3. Ota yhteys sähkönmyyjääsi hyvissä ajoin ennen tuotannon aloittamista, sillä markkinoille tuotetulla sähköllä pitää olla ostaja.

4. Tarkista ennen sähköntuotannon ostosopimusta, että tuotantolaitoksesi on kytketty jakeluverkkoon.

5. Pientuotantolaitoksessasi pitää olla tuntimittauslaitteisto, jolla on mahdollista mitata verkosta otettu ja verkkoon tuotettu sähkön määrä. Tieto välittyy sähkön myyjällesi tunnin tarkkuudella.

6. Kun pientuotannon ostosopimus on tehty, esimerkiksi Turku Energia hyvittää ostamansa sähkön sinulle normaalin sähkölaskun yhteydessä.