24.02.2016 | Teksti Maija Rauha | Kuvat Dreamtime

Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää muutoksia energiantuotannossa ja -kulutuksessa

Ilmastonmuutos tarkoittaa maapallon lämpenemistä, joka johtuu pääasiassa kasvihuonekaasujen määrän lisääntymisestä ilmakehässä. Mari Pantsar, Risto Veivo ja Risto Vaittinen kertovat, mitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi pitää tehdä.

Mari Pantsar

Kuka?

Sitran johtaja teema-alueenaan Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta. Kuuluu maan parhaisiin asiantuntijoihin ympäristöä säästävien ratkaisujen alalla.

1 Joulukuussa solmitussa Pariisin kansainvälisessä ilmastosopimuksessa otettiin tavoitteeksi hillitä ilmastonmuutosta niin, että maapallon keskilämpötilan nousu jäisi puoleentoista asteeseen. Tämä tarkoittaisi, että fossiilisten polttoaineiden kuten kivihiilen ja öljyn lähtölaskenta on alkanut. Tavoitteisiin ei päästä, ellei niistä luovuta energiantuotannossa. Sopimus on oikeudellisesti sitova ja astuu voimaan, kun sen on ratifioinut vähintään 55 maata ja se kattaa 55 prosenttia maailman päästöistä. Aikaa ratifioinnille on vuoteen 2020 saakka.

2 Tuuli- ja aurinkoenergian, maalämmön ja muiden uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen tulee helpottumaan, kun koko maailman tutkijat kehittävät uusia ratkaisuja ja ratkaisevat tuotannon teknisiä ongelmia. Samalla tuotantokustannukset tulevat laskemaan. Nykyistä parempien ja edullisempien energian varastointitekniikoiden kehittämiseksi on niin ikään meneillään kova kilpajuoksu, jotta sähkön kulutushuippuja varten pystytään varastoimaan riittävästi energiaa.

3 Suomessa hallitusohjelma sisältää linjauksen, että kivihiilen käytöstä luovutaan ja tuontiöljyn käyttö puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Tämä merkitsee isoja muutoksia energiantuotannossa kautta maan. Myös esimerkiksi sähköautoilun yleistymisessä kaupungeilla on iso rooli. Olen iloinen, että Turku on sitoutunut vahvasti uusiutuvan energian edistämiseen ja uskon, että Turussa, jos jossakin, myös päästään tavoitteisiin.

4 Meidän jokaisen arjen valinnoilla on paljon merkitystä. Kuluttajien täytyy olla vaativia asiakkaita ja valita uusiutuva energia aina, kun mahdollista. Me kaikki voimme luoda uusia markkinoita ja tuhota vanhoja ostamalla ja jättämällä ostamatta. Kuluttajista voi myös tulla energian tuottajia, kun esimerkiksi talokohtaiset aurinkopaneelit yleistyvät.

Vastaus:

Kyllä. On selvää, että sekä kunnat ja kaupungit, yritykset että yksittäiset ihmiset joutuvat nyt muuttamaan toimintaansa. En usko, että Suomessa tullaan rakentamaan enää yhtään uutta kivihiilivoimalaa. Ilmastonmuutoksen torjuminen onnistuu vain kuluttajien tuella. Kyse on siitä, millä tavoin tuotettua energiaa ostamme ja miten paljon käytämme sitä.●

Risto Veivo 

Kuka? 

Turun kaupungin kehittämispäällikkö. Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä.

1 Olemme 2000-luvulla jo onnistuneet merkittävästi vähentämään Turun alueen kasvihuonekaasupäästöjä, ja jatkamme tällä tiellä. Valmistelemme yhteistyössä Turku Energian ja Turun Seudun Energiantuotannon kanssa polkua kohti hiilineutraalia energiajärjestelmää, ja Sitra tuo työhön oman asiantuntemuksensa. Uusiutuvan energiantuotannon lisäksi investoimme uudentyyppisen, älykkään kaksisuuntaisen matalalämpöisen kaukolämpöjärjestelmän kehittämiseen.

2 Tuotannon rinnalla myös energian käytöllä on suuri merkitys. Yksityiset energiankäyttäjät auttavat tavoitteiden saavuttamisessa esimerkiksi energiatehokkuuteen investoimalla. Tulevaisuudessa kuluttajat ovat entistä enemmän myös uusiutuvan energian tuottajia.

3 Turun seudulla vuosina 2015–2017 toteutettavat energiainvestoinnit ovat hyvin merkittävä satsaus kestävämpään energiajärjestelmään. Ne noteerattiin myös Pariisin ilmastokokouksen yhteydessä pidetyssä kaupunkien kokouksessa, jossa esittelimme Turun energiajärjestelmää. Esityksemme oli yhteinen Turku Energian ja Sitran kanssa. Etenkin muut pohjoismaalaiset kaupungit olivat hyvin kiinnostuneista uudesta kaukolämpöjärjestelmästämme.

4 Puhtaan energiajärjestelmän luominen vahvistaa merkittävästi koko seudun vetovoimaa ja mainetta. Satsaus uusiutuvaan energiaan vahvistaa alueemme taloutta ja tuottaa Varsinais-Suomeen satoja työpaikkoja.

Vastaus: 

Kyllä. Energian tuotanto ja käyttö aiheuttavat suurimman osan Turunkin kasvihuonekaasupäästöistä.●

Risto Vaittinen

Kuka?

Turku Energian toimitusjohtaja. Turku Energian tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian määrä 50 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

1 Meillä Turku Energiassa on ollut ympäristöohjelma jo vuodesta 1998 alkaen. Strateginen tavoitteemme on, että vuoteen 2020 mennessä kaikesta tuottamastamme ja hankkimastamme sähköstä ja lämmöstä 50 % on uusiutuvaa energiaa. Tällä hetkellä osuus on noin 30 %.

2 Olemme rakentaneet investointiohjelman, jolla tavoitteeseen myös tullaan pääsemään. Turku Energia tulee vuosina 2016 - 2020 investoimaan päästöttömään energiaan lähes 100 miljoona euroa ja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa summa nousee jo noin 300 miljoonaan.

Myös asiakkaamme voivat vaikuttaa ilmastonmuutokseen tarkastelemalla omia kulutustottumuksiaan ja vähentämällä energian kulutustaan. Suurimmat mahdollisuudet vaikuttamiseen löytyvät kodin lämmitysratkaisuista ja lämpimän veden käytöstä: nämä osa-alueet muodostavat suurimman osan kodin lämmitystarpeista.

4 Pariisin ilmastokokouksen yhteydessä pidetyssä kaupunkien kokouksessa esittelimme yhdessä Turun kaupungin ja Sitran kanssa Turun energiajärjestelmää. Ohjelmamme herätti runsaasti mielenkiintoa ja kysymyksiä muiden kaupunkien taholta erityisesti yhteistuotantoon sekä Skanssin kaksisuuntaiseen kaukolämpöratkaisuun liittyen. Kaiken kaikkiaan Turun ohjelma on hyvin realistinen ja yksityiskohtainen, ja siten toteutettavissa oleva.

Vastaus:

Kyllä, energiantuotanto ja -kulutus aiheuttavat Turussa suurimmat hiilidioksidipäästöt tällä hetkellä. Liikenteelläkin on toki vaikutuksensa. Myös Turun sähköbussiratkaisu on kehitys oikeaan suuntaan. ●