24.02.2016 | Kuvat Dreamstime

Asiakaspalvelumme sai kiitosta

Jopa 97 prosenttia asiakkaistamme on tyytyväisiä toimintaamme. Tämä kävi ilmi Turku Energian Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

Tutkimuksen tulosten mukaan asiakkaamme pitävät Turku Energiaa luotettavana, asiantuntevana ja nykyaikaisena. Tutkimukseen osallistuneet ovat kiittäneet Turku Energiaa erityisesti ystävällisestä asiakaspalvelusta sekä sovittujen asioiden ammattitaitoisesta hoitamisesta. Myös lämmön- ja sähkönjakelu sekä laskutus ovat saaneet positiivista palautetta.

Tutkimustulosten perusteella asiakkaat toivovat lisäpanostuksia viestintään ja tiedottamiseen. Asiakkaat mieltävät esimerkiksi sähkön ja sähkönjakelun hinnat korkeiksi, vaikka tosiasiassa hinnat ovat nyt alempana kuin vuosiin. Myös ympäristöystävällisyyteen liittyvää viestintää toivotaan lisää.

Kun vertaillaan kolmen vuoden sisällä tehtyjä tutkimuksia, on nähtävissä myönteistä kehitystä asiakkaiden tyytyväisyydessä asiakaspalveluun, sähkönmyyntiin- ja jakeluun sekä laskutukseen. Asiakkaat myös suosittelevat mielellään Turku Energiaa energiantoimittajaksi tuttavilleen.

Turku Energian asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihin ja toimintaan tutkittiin viime vuonna kaksi kertaa. Ensimmäinen tutkimus toteutettiin toukokuussa ja toinen marraskuussa. Molempiin tutkimuksiin haastateltiin puhelimitse yhteensä 400 kuluttaja-asiakasta.