27.11.2017 | Teksti Matleena Merta | Kuvat Dreamstime

Vastuullista lähienergiaa Naantalista

Turku Energia laajentaa tarjontaansa uudella Louna Lähi -sähkötuotteella. Lähiruoan lisäksi voit nyt hankkia myös lähienergiaa.

Turku Energia lanseeraa 8. joulukuuta Louna Lähi -sähkösopimuksen, joka tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden hyödyntää lähellä tuotettua sähköä.

– Louna Lähi -sopimuksen sähkö tuotetaan Naantalin uudessa voimalaitoksessa. Tuote sopii asiakkaille, jotka haluavat pitää energiaomatuntonsa puhtaana sekä tukea kestävää kehitystä ja alueellista tuotantotoimintaa, kertoo Turku Energian kuluttajamyynnin päällikkö Anne-Mari Niemelä.

– Ensimmäiset Louna Lähi -sopimukset astuvat voimaan 1. tammikuuta 2018 alkaen, kun Naantalin voimala alkaa pyöriä täydellä teholla.

Idea Louna Lähi -tuotteesta syntyi Turku Energialla keväällä 2017, ja tuotetta alettiin kehittää heti.

Haluamme olla mukana tukemassa Varsinais- Suomen talouskehitystä ja antaa asiakkaillemme entistä paremmat mahdollisuudet valita uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Ympäristövastuu on meille tärkeä asia, johon panostamme myös tuotekehityksessämme, Anne-Mari avaa tuotekehityksen taustoja.

Louna Lähi -sopimukset ovat määräaikaisia, kaksivuotisia sopimuksia ja hinnoittelultaan erittäin kilpailukykyisiä.

Naantalin voimalaitos vähentää hiilidioksidipäästöjä

Naantaliin valmistuvan monipolttoainevoimalaitoksen myötä Turku Energia pystyy vähentämään merkittävästi kivihiilen käyttöä tuotannossaan.

– Uuden voimalan ansiosta kivihiiltä voidaan korvata bioenergialla, joka koostuu enimmäkseen biopolttoaineesta, kuten puuhakkeesta ja kuoresta. Raaka-aine pyritään hankkimaan mahdollisimman läheltä tai tuomaan merikuljetuksin Baltiasta. Kun biopolttoaine korvaa kivihiilen energiantuotannossa, hiilidioksidipäästöt vähenevät merkittävästi.
Naantalin monipolttoainevoimalaitos tukee Turku Energian strategista tavoitetta, että puolet sen myymästä sähköstä ja lämmöstä on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä yrityksen energiantuotannosta noin kolmannes syntyy uusiutuvia energialähteitä käyttäen. Turku Energia on mukana Naantalin voimalaitoksen rakentamisessa osakkuusyhtiönsä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) kautta.

Kiinnostuitko Louna Lähi -sähköstä? Tee sopimus täällä!