15.12.2017

Turun kaupungin harjoituksessa valmistauduttiin sähköpulaan

Turku Energia Sähköverkot järjesti yhdessä Turun kaupungin eri toimijoiden sekä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa valmiusharjoituksen, jonka tarkoituksena oli varautua mahdolliseen sähköpulaan ja tilanteesta tiedottamiseen.

Mitä tapahtuu, jos sähköä ei pystytäkään tuottamaan tarpeeksi tai tuotantoon tulee vika? Turun kaupungin ja Turku Energia Sähköverkkojen 5. joulukuuta järjestämässä valmiusharjoituksessa pureuduttiin mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin ongelmiin eri toimijoiden kannalta.

− Harjoituksessa kävimme läpi kuvitteellisen tilanteen, jossa elettiin ensi vuoden tammikuuta. Pakkasta oli -15 astetta ja Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid oli tiedottanut mahdollisesta sähköpulasta, selvittää Turku Energia Sähköverkkojen käyttöpäällikkö Harri Salminen.

Mahdollisen sähköpulan voi aiheuttaa esimerkiksi tuotannossa tai siirtoverkoissa esiintyvä vika. Suomi on riippuvainen Venäjältä saatavasta sähköstä, joten naapurimaan oma lisääntynyt tarve tai poliittinen tilanne voivat keskeyttää sähkön tuonnin Suomeen.

− Harva ajattelee, kuinka suuri merkitys jatkuvalla sähkön saannilla on jokapäiväiseen elämään. Esimerkiksi vanhusten kotipalvelu saattaa vaarantua, kun kaikki järjestelmät toimivat koneella, eikä sähköä enää yhtäkkiä olekaan saatavissa. Harjoituksen tavoitteena olikin ennen kaikkea herätellä kaupungin eri toimijoita varautumaan vikatilanteisiin, Salminen toteaa.

Hallitusti sähköä kaikille

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on varoittanut mahdollisen sähköpulan riskistä 2000-luvulla viidesti. Kovin yleisestä ongelmasta ei siis ole kyse, mutta pidemmäksi venyneet katkot voivat aiheuttaa ongelmia esimerkiksi sairaaloissa.

− Sähköpulan iskiessä on erittäin tärkeää, että tieto kulkee sekä kuluttajille että eri toimijoiden kesken. Valmiusharjoitus olikin ennen kaikkea tiedottamisen harjoitus. Pulatilanteessa Turku Energia jakaa sähköä hallitusti eri kaupunginosien kesken, jotta koko systeemi ei romahda.

Kotitaloudet ovat yleensä ilman sähköä noin parin tunnin ajan, kun taas kriittiset kohteet, kuten palvelutalot, sairaalat ja koulut pyritään yleensä pitämään sähkövirrassa kiinni.

− Etenkin teollisuudessa pienelläkin katkoksella voi suuret vaikutukset tuotantoon, jonka vuoksi pyrimme pitämään tehtaissa sähköt myös pulan aikana.

Harjoituksessa osallistujille näytettiin verkkokuva, jossa näkyivät pimenneet alueet. Jokaisen toimijan tehtävänä oli tunnistaa kartalta itselleen tärkeät kohteet ja miettiä, mitkä näistä pärjäisivät ilman sähköä ja kuinka pitkään.

− Suurin haaste meille Turku Energialla on sähköpulaa koskeva tiedottaminen. Haluaisimme ennakkoon kertoa, keneltä sähköt milloinkin ovat poikki. Katkoalueet eivät kuitenkaan ole selkeitä kaupunginosia tai alueita, vaan ne määräytyvät sähköasemalta lähtevien johtoreittien mukaan. Yksittäinen johtoreitti voi koskea useita kaupunginosia ja niistä kustakin vain osaa kerrallaan, Salminen pohtii.