28.08.2017 | Teksti Maija Rauha | Kuvat Dreamstime ja haastateltavat

Tuoko kysyntäjousto säästöjä

Kysyntäjousto siirtää sähkön kulutusta pois kysynnän huipuista, jolloin kulutus ja tuotanto pysyvät tasapainossa huippujenkin aikana ilman, että voimalaitosten pitää lisätä tuotantoaan. Asiakas lupautuu kuluttamaan hetkellisesti vähemmän sähköä ja saa siitä palkkion. Asiantuntijat ottavat kantaa järjestelmään.

Kysyntäjousto tuo säästöjä Kysyntäjousto siirtää sähkön kulutusta pois kysynnän huipuista, jolloin kulutus ja tuotanto pysyvät tasapainossa huippujenkin aikana ilman, että voimalaitosten pitää lisätä tuotantoaan. Asiakas lupautuu kuluttamaan hetkellisesti vähemmän sähköä ja saa siitä palkkion. Asiantuntijat ottavat kantaa järjestelmään. 

Kimmo Kuusinen 

Kuka?
Sähkönmyynnin tuotepäällikkö vastaa Turku Energiassa energiaratkaisujen kehityksestä ja palveluliiketoiminnasta.

Vastaus:
Kyllä. Kysyntäjousto tuo säästöä sekä taloudellisesti että ympäristön näkökulmasta.

Perustelut:

> Sähköntuotannon rakenne on muuttunut voimakkaasti viime vuosina, ja kehitys jatkuu edelleen. Säästä riippuvaiset tuotantomuodot eli tuuli- ja aurinkoenergia ovat osin syrjäyttäneet perinteiset sähköntuotannon muodot. Sähköntuotannon ennustaminen on tästä syystä muodostunut aiempaa haastavammaksi, ja siksi tarvitaan uusia malleja sähköjärjestelmän tehotasapainon hallintaan.

> Kysyntäjoustossa sähkön kuluttajat osallistuvat sähköjärjestelmän tehotasapainon ylläpitoon. Suuret teollisuusyritykset, kuten metsäyhtiöt, ovat jo pitkään osallistuneet kysyntäjoustomarkkinoille. Enenevässä määrin kysyntäjousto tulee mahdolliseksi myös pienemmille sähkönkäyttäjille energiayhtiöiden palveluiden avulla.

> Tehoon pohjautuvat markkinat edellyttävät älykkäitä ohjaus-, mittaus- ja kaupankäyntijärjestelmiä. Näitä kehittämällä voidaan erityyppisiä sähkönkäyttäjiä tuoda kysyntäjouston piiriin. Kehitystyö ottaa aikansa ja vaatii taloudellista panostusta, mutta vastaavasti on saatavilla taloudellista hyötyäkin. Ajatus, että oman sähkönkäytön voi kääntää myös tuottoisaksi, houkuttaa monia, vaikka se ei olekaan kultakaivos.

> Sähkön hinta on matanut alhaalla viime vuodet, mutta tuntitasolla esiintyy suuriakin hintavaihteluita. Hyödyntämällä tuntihinnan vaihtelut omassa sähkönkäytössään kuluttaja saavuttaa säästöjä. Tarvitaan älykäs ohjausjärjestelmä, joka paitsi optimoi kulutushetken halvimpien tuntien mukaan myös ohjaa esimerkiksi sähkölämmitystä älykkäästi.

> Älykkäiden ohjausjärjestelmien rinnalla aurinkoenergiasta, sähkön varastoinnista ja sähköautoilusta muodostuu kokonaisuus, joka luo uusia mahdollisuuksia myös kysyntäjoustoon. Aurinkopaneeleilla tuotettua energiaa voidaan varastoida ja käyttää vaikkapa sähköauton lataamiseen tai vastaavasti sähköauton akkua voidaan hyödyntää tehotasapainon hallintaan.

> Kysyntäjousto on taloudellisen hyödyn lisäksi ympäristöteko. Kulutuksen tehoa muuttamalla, sähkönkäytön ajankohtaa optimoimalla tai varastoimalla uusiutuvaa energiaa voidaan pienentää sähköntuotannon aiheuttamia päästöjä. Teollisuudessa, maataloudessa, erityyppisissä kiinteistöissä ja sähkölämmitteisissä asunnoissa on huomattava tehopotentiaali. Jos se saadaan valjastettua kysyntäjoustoon, voidaan hillitä ilmastonmuutosta. (otsikko)

Jonne Jäppinen

Kuka?
Fingridin kehityspäällikkö. Kantaverkkoyhtiö Fingrid on tutkinut pilottihankkeiden avulla mahdollisuuksia lisätä kysyntäjoustoa.

Vastaus:
Kyllä, mutta ei joka tilanteessa eikä kaikille. Rahan tai sähkön säästämisen ohella asiaa kannattaa ajatella laajemmasta näkökulmasta.

Perustelut:

> Kantaverkkoyhtiönä Fingrid vastaa siitä, että sähkön kulutus ja tuotanto ovat jatkuvasti tasapainossa. Meille sähköjärjestelmän joustavuus on tärkeää. Kun sähkön tuotanto on siirtynyt ilmastoon ja Pariisin sopimukseen liittyvistä syistä yhä enemmän päästöttömäksi, siitä on tullut vaikeammin ennustettavaa. Kivihiiltä voi polttaa tarpeen mukaan. Aurinkoenergiaa tulee kuitenkin sen verran kuin aurinko paistaa, ei sen verran kuin sillä hetkellä tarvitaan.

> Kun emme voi ohjailla sähkön tuotantoa yhtä täsmällisesti kuin ennen, tutkimme, miten voisimme ohjailla sähkön kulutusta nykyistä paremmin. Jos kulutus joustaa, tuotantoa ei tarvitse mitoittaa kulutushuippujen mukaan, säästytään investoinneilta ja silti sähköä riittää. Tähän kysyntäjoustolla pyritään, ja tällä tavoin se voi tuoda suuret säästöt.

> Perinteinen raskas teollisuus on toteuttanut sähkön kysyntäjoustoa jo pitkään. Sähkömarkkinat ja tekniikka ovat kuitenkin nyt kehittymässä siten, että myös pienkuluttajat voivat lähivuosina ottaa osaa kysyntäjoustoon ja nauttia sen tuomista hyödyistä.

> Kysyntäjousto voi tapauksesta riippuen auttaa säästämään energiaa ja tuoda rahallista säästöä. Etenkin sähkölämmitystalouksissa voi syntyä säästöä. Kuluttajien ulottuville voi myös tulla uusia, tietotekniikan ja internetin hyödyntämiseen perustuvia palveluja. Ne voivat liittyä vaikkapa kodin turvallisuuteen tai sähköautoiluun.

> Lisäksi kysyntäjousto tarjoaa mahdollisuuden tehdä arvovalintoja vahvemmin kuin sähkön suhteen on tähän asti ollut mahdollista. Kuluttaja voi jatkossa tehdä hyvää myös osallistumalla kysyntäjoustoon.

Jarmo Partanen

Kuka?
Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkötekniikan professorin kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa älysähköverkko, sähkön hinta, kysynnän jousto ja energian varastointi.

Vastaus:
Kyllä. Kysyntäjousto tuottaa pitkällä aikavälillä huomattavaa säästöä koko energiajärjestelmän tasolla. Kuluttajan tasolla suora rahan säästö voi olla pieni.

Perustelut:

> Kuluttajan ei ole mahdollista saavuttaa suuria säästöjä siirtämällä sähkön kulutusta edullisempiin tunteihin, koska sähkön hinta on joka tapauksessa varsin matala. On moninkertaisesti kannattavampaa, jos pystytään hyödyntämään sähkön kysynnän joustoa lähes reaaliaikaisesti, jolloin energian käytön siirtelyn sijasta tasataan tehohuippuja. Siksi kysynnän jousto, sähkön varastointi ja älysähköverkot kuuluvat yhteen.

> Nopea kulutuskuormien ohjailu pienin kustannuksin tulee mahdolliseksi tulevina vuosina tekniikan kehittyessä. Mitään ei tapahdu yhden yön yli, mutta uskon, että viiden tai kymmenen vuoden kuluttua maailma näyttää erilaiselta kuin nyt. Samalla sähköjärjestelmän varmuus ja turvallisuus paranevat – varmistetaan, etteivät valot sammu, vaikka siirtymä kohti uusiutuvaa energiantuotantoa jatkuu.

> Uskon monien kuluttajien jakavan ajatukseni: en välttämättä ole valmis siirtämään saunomisen ajankohtaa kysyntäjouston eteen. Jos kuitenkin voin vapauttaa sähköä muille ilman, että siitä aiheutuu minulle haittaa, voin olla mukana. Jos saan tästä pienen korvauksen, hyvä. Tärkeämpää on kuitenkin tietää olevansa mukana isommassa, kaikkia hyödyttävässä hankkeessa, kuten ilmastonmuutoksen viivästyttämisessä.

> Suomessa aurinkosähkön määrä kolminkertaistui viime vuonna. Kun akkujen hinnat lähitulevaisuudessa laskevat, kansalaiset alkavat myös varastoida tuottamaansa sähköä. Tämä tarjoaa nykyistä selvästi paremmat mahdollisuudet kuormien tasaamiseen, jolloin kysyntäjouston toteuttamisesta tulee houkuttelevaa alan yrityksille.

> Moni kuluttaja voi miettiä myös irrottautumista energiayhtiöiden ikeestä ja ryhtymistä sähköomavaraiseksi. Tuskin kovin moni toteuttaa tätä, koska ratkaisuun liittyy vastuu ja huoli omasta tuotanto- ja varastointijärjestelmästä.