27.11.2017 | Teksti Pirkko Soininen | Kuvat Suomen Hyötytuuli Oy

Lisää tuulivoimaa

Turku Energian tuulivoiman osuus yli kaksinkertaistuu ensi vuonna. Tämä on uusien kahdenvälisten ostosopimuksien ja Turku Energian osakkuusyhtiön, Suomen Hyötytuuli Oy:n, uusien tuulivoimapuistojen käyttöönoton ansiota.

Suomen Hyötytuulen Porin Tahkoluodon merituulipuiston ja Raahen Annankankaan tuulipuiston voimalat ovat käynnistyneet.

– Tahkoluodon tuulipuisto on maailman ensimmäinen jääolosuhteisiin suunniteltu merituulipuisto. Se on myös Suomen ensimmäinen meriperustuksille rakennettu tuulipuisto. Kummassakin uudessa tuulipuistossa on kymmenen tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu vuosituotantoarvio on meille 30 GWh, eli 10 000 kaksion vuosittaisen sähkönkulutuksen verran, kertoo Turku Energian sähkönhankintapäällikkö Jari Hallivuori.

Turku Energia omistaa Suomen Hyötytuuli Oy:stä 12,5 %. Uudet tuulipuistot lähes kaksinkertaistavat Suomen Hyötytuulen kapasiteetin.

Tärkeää tietoa jääolosuhteista

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi Tahkoluodon merituulipuistohankkeelle 20 miljoonan euron investointituen. Tuen tavoitteena oli uusiutuvan energian edistämisen lisäksi hankkia kokemuksia merituulivoiman erityispiirteistä Suomen olosuhteissa. Tuulipuiston rakentamista edelsivätkin tarkat tutkimukset ja tiedonkeruu.

Porissa voidaan tutkia konkreettisesti, miten jää vaikuttaa voimalaan. Tanskassa tuulivoimaloita on rakennettu jo kaksikymmentä vuotta merelle, mutta olosuhteet ovat siellä erilaiset. Suomessa jäätyvä meri, matala rannikko, kova merenpohja, heikompi tuuli ja lähellä rannikkoa olevat puistot vaativat erilaista teknologiaa.

– Keräämme nyt käyttökokemuksia ja mittaustuloksia, joiden avulla seuraavan tuulipuiston suunnittelu ja optimointi helpottuvat, riskejä voidaan pienentää entisestään sekä kustannustehokkuus paranee, toteaa Suomen Hyötytuulen toimitusjohtaja Toni Sulameri.

Lintuja suojellaan

Tahkoluoto on Suomen ensimmäinen tuulipuisto, jossa on käytössä lintututka, joka paikallistaa alueelle lentävät linnut.

– Kun pikkulinnut lähtivät syksyllä etelään, tutka havaitsi jopa 50 000 lentoa tunnissa. Tämä ei tarkoita lintujen määrää, sillä sama lintu voi aiheuttaa monta havaintoa lentämällä välillä katveessa. Se on kuitenkin selvää, että lentoja on alueella paljon, kertoo Suomen Hyötytuulen ympäristöinsinööri ja lintubongari Petteri Mäkelä.

Tutka havaitsee ison linnun jopa kymmenen kilometrin päästä, mutta pienetkin viimeistään kahden kilometrin etäisyydeltä.

– Tahkoluodossa pyrimme suojelemaan erityisesti kahta uhanalaista lajia: selkälokkia, joka pesii tuulipuiston läheisyydessä ja merikotkaa, joka muuttaa alueen läpi. Tuulimyllyn lavat pysähtyvät täysin kymmenessä sekunnissa.

Lintututka paikallistaa linnut tutkasäteellä. Kehitteillä on ominaisuus, jossa järjestelmäkamera kuvaa lintuja automaattisesti tutkan antamien paikkakoordinaattien perusteella. Alueelle on asennettu myös valvontakameroita mahdollisten lintujen törmäysten tallentamiseksi.

– Linnut ovat oppivaisia. Vaikuttaa siltä, että isot linnut kiertävät jo puiston, Petteri toteaa.

Hän ei ole koskaan nähnyt, että lintu olisi törmännyt tuulivoimalaan. Kuolleita lintuja löytyy tuulimyllyjen alta hyvin harvoin, ehkä yksi vuodessa.

– Ulkomailla tilanne on huonompi, sillä siellä tuulivoimalat on toisinaan alun perinkin sijoitettu huonosti. Tahkoluodossa kuultiin paikallista lintuyhdistystä ennen lopullista sijoituspäätöstä.

Saamme dokumentoinnin avulla maailmanlaajuisestikin ainutlaatuista dataa siitä, miten puisto on muuttanut ja tulee muuttamaan lintujen käyttäytymistä, Petteri toteaa.

Uusia sopimuksia

Turku Energia on solminut myös uusia ostosopimuksia tuulienergiayhtiöiden kanssa. Uudet sopimuskumppanit ovat Koskenkylän Tuulienergia Oy ja Kyyttö Energy Oy.

– Näillä tuulienergiayhtiöillä on yhteensä kaksi tuulivoimalaa. Ostamme näiden energiayhtiöiden yhteisen vuosituotannon, noin 20 GWh, kokonaan, Jari Hallivuori kertoo.

Tuulipuistojen tuotanto tulee myyntiin Turku Energian kautta arviolta joulukuussa 2017.

Juuri solmittujen sopimusten lisäksi Turku Energia ostaa energiaa neljästä tuulienergiayhtiöstä, jotka ovat Via Wind Oy, Årvas Wind Ab, Pettumäen Mylly Oy ja Suotuuli Oy.

– Uusien tuulipuistojen ja ostosopimusten myötä yli kaksinkertaistamme tuulivoimalla tuotetun sähkön osuuden ensi vuonna. Tavoitteenamme on tuottaa puolet energiastamme uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 2020 mennessä. Tuulivoima on tärkeä osa tätä kokonaisuutta, Jari kertoo.

Uudet tuulivoimatuotannot auttavat sähkön osalta Turku Energiaa noin viisi prosenttia eteenpäin tavoitteen saavuttamisessa.

Ensimmäisen kahdenvälisen sopimuksen Turku Energia solmi kymmenen vuotta sitten Via Windin kanssa.

Tuulivoima on kuulunut Turku Energian energialähteisiin vuodesta 1998 lähtien. Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä kasvaa arviolta noin 110 gigawattituntiin (GWh) vuoden 2018 alussa.

Täältä Turku Energian tuulivoima tulee