07.05.2018 | Teksti Maija Rauha

Kannattaako Suomessa aurinkopaneeli katolla?

Hiilidioksidipäästöjä voidaan hillitä paitsi sähköä ja lämpöä säästämällä, myös tuottamalla niitä päästöttömästi uusiutuvista energialähteistä. Mutta kannattaako sähkön pientuotanto aurinkopaneeleilla myös Suomessa?

Samuli Ranta

Kuka? Projektipäällikkö vetää Turun AMK:n SOLAR Labia, jossa tutkitaan ja testataan eri teknologioiden aurinkopaneeleja, vaihtosuuntaajia ja akkuja.
Vastaus: Kyllä, kun järjestelmä on mitoitettu oikein suhteessa omaan sähkön käyttöön.

Perustelut: 
Aurinkosähköjärjestelmä on pitkäikäinen ja lähes huoltovapaa. Jopa yli 30 vuoden käyttöikänsä aikana se ehtii tuottaa niin paljon sähköenergiaa, että tuotetun sähkön hinta jää selvästi alle ostosähkön hinnan. Pitkä käyttöikä tulee toki huomioida paneelien asennuspaikkaa valittaessa, sillä asennuspaikan vesikaton tulee kestää vähintään samainen 30 vuotta.

Järjestelmän oikea mitoitus suhteessa omaan kulutukseen on avainasemassa kannattavan sähköntuotannon kannalta. Liian suuren järjestelmän tuottamasta sähköstä suuri osa syötetään keskipäivällä verkkoon, mikä heikentää kannattavuutta. Lähtökohdaksi kannattaa ottaa oma sähkönkulutus kesäpäivinä.

Tulevaisuudessa litiumioniakkujen hintojen laskiessa voidaan keskipäivällä tuotettu ylimääräinen sähkö kuluttaa illalla, jolloin aurinkosähköjärjestelmien tehoa voidaan kasvattaa ja omavaraisuusastetta nostaa. Toistaiseksi akut ovat vielä niin kalliita, että niiden lisääminen järjestelmään heikentää taloudellista kannattavuutta. Tämä tilanne voi kuitenkin muuttua hyvinkin nopeasti, kun sähköautojen yleistyminen laskee litiumioniakkujen hintaa merkittävästi. Taloudellisten seikkojen lisäksi aurinkosähköjärjestelmän hankintaan voi vaikuttaa myös halu tuottaa päästötöntä lähienergiaa.

Meillä SOLAR Labin katolla Lemminkäisenkadulla on ollut paneeleja testauksessa toukokuusta 2016 lähtien. Tavoitteenamme on seurata eri paneeliteknologioiden pitkän aikavälin kestävyyttä ja energian tuottoa Suomen olosuhteissa. Viime kesänä asennettiin uusi kaksipuolisten (bifacial) aurinkopaneelien testisysteemi. Tässä järjestelmässä paneelit on asennettu pystyasentoon niin, että ne osoittavat itään ja länteen. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä amerikkalaisen Sandia National Laboratoriesin kanssa. Sandian mielenkiinto kohdistui pitkän pohjoisen kesäpäivän tuottoon, joka pystyyn asennetulla itä/länsi-systeemillä alkaa varhain aamulla ja loppuu myöhään illalla. Tutkimuksen tuloksia on odotettavissa syksyllä, kun ensimmäisen vuoden testitulokset on analysoitu.

Simo Siitonen

Kuka? Lidl Suomen energianhallintapäällikkönä Simo Siitonen vastaa muun muassa yrityksen energiastrategiasta, sähkönhankinnasta, energiatehokkuusinvestoinneista sekä on osa yrityksen vastuullisuustiimiä.

Vastaus: Kyllä. Myymälämme saavat merkittävää hyötyä aurinkopaneeleista etenkin kesäisin, jolloin myös energiaa kuluu paljon myymälän kylmäjärjestelmiin.

Perustelut:
Aurinkopaneelien hinnat ovat tulleet paljon alas viime vuosina, mikä parantaa investoinnin takaisinmaksuaikaa. Käyttämämme niin sanotut ohutfilmityyppiset paneelit sopivat hyvin Suomen oloihin, koska ne tuottavat sähköä myös pilvisellä säällä ja koko päivän ajan.

Asensimme ensimmäiset aurinkopaneelimme vuonna 2016 Turun Länsikeskuksen myymälän katolle. Sinne asennetut 900 aurinkopaneelia tuottavat jopa 30 prosenttia myymälän vuositasolla käyttämästä sähköstä. Määrä riittäisi kattamaan 84 keskimääräisen kerrostaloyksiön vuosittaisen sähköntarpeen. Olimme tyytyväisiä pilottiin, ja vuonna 2017 asensimme testimielessä paneelit myös hiukan pohjoisemmaksi, Keski-Suomeen Laukaan myymälään.

Yrityksemme tavoitteena on kymmenkertaistaa paneelien määrä muutaman vuoden sisällä. Tutkimme aurinkovoiman käyttöedellytykset aina uudismyymälän rakentamisen tai vanhan myymälän uudistamisen yhteydessä. Tänä vuonna tavoitteenamme on asentaa uuden Järvenpään jakelukeskuksen katolle noin 1 600 paneelia. Myös muutama muu myymälä saanee paneelit.

Kannattavuus on vain yksi syy investoida paneeleihin. Yrityksemme haluaa tehdä osansa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ja näillä ratkaisuilla me voimme vaikuttaa asiaan omalta osaltamme.

Hanna Pitkänen

Kuka? Turku Energian palvelukehittäjä tuotteistaa uusiutuvan energian ja sähköisen liikenteen palveluita kuluttaja- ja yritysasiakkaille osana myynnillistä energiaratkaisutiimiä.

Vastaus: Kyllä, sillä järjestelmien hinnat ovat laskeneet 2000-luvulla houkuttelevalle tasolle ja korkotaso jatkuu matalana. Aurinkoenergia on myös pitkän tähtäimen investointi tulevaisuuteen.

Perustelut: 
Tuotot eivät ole valtaisia, mutta toisaalta niitä voi pitää suhteellisen varmoina auringon jatkaessa paistamistaan hyvin todennäköisesti myös tulevina vuosina. Kannattavinta aurinkotuotanto on, kun järjestelmä on mitoitettu ja sijoitettu oikein, sen hankkii omalla rahalla ja tuotetun sähkön kuluttaa omassa kiinteistössä. Silloin säästää ostosähkön lisäksi veroissa ja siirtomaksuissa. Parhaimman tuoton saa, kun paneelit on oikein suunnattu eikä niihin kohdistu varjostuksia muun muassa puista tai muista rakennuksista. Kannattavuuteen vaikuttaa myös sähkön hinta, joka on nyt edullista, mutta jonka ennustaminen pitkälle tulevaisuuteen on muuttujia täynnä.

Kannattavuuden arvioinnin lisäksi investointipäätöksissä korostuvat myös ympäristö-, brändi- ja imagoasiat. On tutkittu, että aurinkopaneeli-investointi leviää naapurustossa esimerkin avulla. Kun naapurustossa joku hankkii paneelit, lähimmän kilometrin säteellä 1,2 kiinteistöä hankkii paneelit seuraavan vuoden aikana.

Palvelulupauksenamme on olla asiakkaan kumppani energiaratkaisuissa. Aurinkopaneeli on yksi tuotteistetuista toimintamalleistamme. Se tuottaa sataprosenttista uusiutuvaa aurinkoenergiaa hyvällä tehontuottotakuulla jopa 30 vuoden ajan. Tarjoamme paneeleita avaimet käteen -toimituksella yrityksille ja kotitalouksille verkkoonliittymistakuulla. Autamme myös asiakkaitamme mitoittamaan paneelihankinnan oikein suhteessa kulutukseen sekä ohjaamaan ja optimoimaan tuotettua sähköä kulutukseen.

Meiltä on toivottu myös akkuja, joilla päivällä tuotettua energiaa voisi purkaa ja käyttää illalla auringon laskettua. Tällä hetkellä akku vielä lähes tuplaa paketin hinnan. Odotamme hintojen merkittävää laskua ennen kuin tuomme niitä kaupalliseen tarjontaan.

Alan digitalisoituessa toisiinsa saumattomasti sopivista kokonaispalveluista tulee entistä tärkeämpiä. Aurinkopaneeleista kiinnostunut miettii usein myös sähköauton hankintaa tai on jo hankkinutkin sellaisen. Energiaratkaisuissa lähdemme liikkeelle asiakkaan tarpeesta ja siitä, miten autamme häntä toimimaan hajautetuilla markkinoilla tehokkaasti ja energiaa järkevästi käyttäen. Kyse ei ole vain teknologioista vaan käyttäytymismuutoksesta.