29.08.2016 | Teksti Maija Rauha | Kuvat Mikael Soininen

Aarteita alla sähkölinjan

Sähköverkkojen voimalinjojen alta löytyy aarteita. Biologi Jussi Lampinen kertoo, mitä Turun luonnonsuojeluyhdistys teki kalliokielojen ja muiden ketokasvien säilymisen hyväksi kesän aikana.

Miten voimalinjat ja mäkitervakko liittyvät yhteen?

Monet kauniisti kukkivat keto- ja niittykasvit ovat harvinaistuneet sadan viime vuoden aikana, koska aiemmin laidunnukseen ja karjan rehun keräämiseen käytetyt niittyalueet ovat kasvaneet umpeen. Kun niittyjä ja ketoja on jäänyt Turku Energia Sähköverkot Oy:n voimalinjojen alle, linjojen raivaaminen on toiminut samaan suuntaan kuin laidunnus ennen. Johtoaukealta voi löytää esimerkiksi mäkitervakkoa, huopakeltanoa tai kalliokieloja.

Mitä Turku Energia teki tänä kesänä ketojen hyväksi?  

Voimalinjoja raivataan tavallisesti kolmen vuoden välein. Jo se auttaa keto- ja niittylajeja säilymään. Tänä kesänä Turku Energia Sähköverkot Oy ja Turun luonnonsuojeluyhdistys valitsivat lisäksi kolme arvokasta, monilajista pikku ketolaikkua, jotka raivattiin perusteellisesti avoimiksi. Poistimme harjoittelija Stella Siitosen kanssa vesaikkoa, risukkoa ja heinää oksasaksilla ja haravalla, jotta ketokasvit saavat enemmän valoa.

Millainen ekoteko se oli?

Raivaaminen ylläpitää paikoittain harvinaistuneita luontotyyppejä ja kasvilajeja turkulaisten lähiluonnossa. Se on tärkeää itse kasvien ja luontotyyppien kannalta, mutta myös ihmisille on merkitystä sillä, että luonto säilyy monimuotoisena.

Tiesitkö?

❯ Vuonna 2012 Turku Energia teetti osana ympäristöohjelmaansa Turun yliopistolla kartoituksen, jossa selvitettiin sähkönsiirtoverkon luontoarvoja ja kasvillisuutta. Jussi Lampinen kartoitti tuolloin luonnonsuojelun kannalta merkittävät kohteet.
❯ Kartoituksessa selvisi, että johtoaukeiden kasvillisuus on paikoittain erittäin monipuolista. Alueella kasvaa myös harvinaisuuksia, kuten vain Lounais-Suomen tammivyöhykkeellä kasvavia käärmeenpistoyrttiä ja iharuusua.