07.11.2016 | Teksti Maija Rauha

3 x mielipide: ”Pitääkö sähköautoilua tukea?"

Ilmastotavoitteisiin pääseminen edellyttää laajaa siirtymistä erittäin vähäpäästöisiin autoihin vuoteen 2030 mennessä. Tulisiko siirtymää vauhdittaa valtion tuella sähköautoilulle ja millainen tukimuoto olisi paras? Mielipidevaikuttajat vastaavat.

TERO KALLIO

KUKA? Autotuojat ry:n toimitusjohtaja tarkkailee autoalan kehitystä näköalapaikalla. Autotuojat on autojen maahantuojien ja autoteollisuuden yhdistys, jonka jäsenyritykset maahantuovat henkilö-, paketti-, linja- ja kuorma-autoja. Jäseniä on 28.

VASTAUS. Mahdollisesti. Mikäli lainsäätäjä haluaa ilmasto- ja muista mahdollisista syistä nopeuttaa liikenteen päästöjen alenemistahtia, niin kyllä, kaikkia erittäin vähäpäästöisiä teknologioita tulee tukea. Autotuojat ry:llä on ehdotus tavasta, jolla tuki toteutettaisiin.

PERUSTELUT:
1 Suomi on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään 39 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Päästöjä voidaan pienentää myös kotitalouksissa, maataloudessa ja teollisuudessa, mutta suurin vastuu on liikenteellä. Siitä vallitsee varsin laaja yksimielisyys. Ilman kannusteita siirtyminen vähäpäästöisiin polttoaineisiin on kuitenkin hidasta.

2 Sillä ei ole varsinaisesti väliä, miten pienempiin päästöihin päästään, kunhan niihin päästään. Kaikille vähäpäästöisille teknologioille tulee kehittää kannusteita, jos poliittinen tahtotila on se, että tavoitteet pitää saavuttaa nopeasti. Erittäin vähäpäästöisiä teknologioita hyödyntäviä autoja ovat täyssähköautot, hybridisähköautot ja polttokennoautot eli vetyautot, mikäli tarkastellaan pakokaasujen hiilidioksidiarvoja. Jos ajatellaan auton koko elinkaaren päästöjä, mukaan tulevat myös toisen sukupolven biopolttoaineita käyttävät autot. Näitä käyttävien autojen hankintaa tulee kannustaa.

3 Ilman investointeja tavoitteen saavuttaminen jää haaveeksi. Tänään käyttöön otettu auto on todennäköisesti liikenteessä vielä vuonna 2036, koska Suomessa rekisteröity auto on liikenteessä keskimäärin yli 20 vuotta. Siksi asialla alkaa olla kiire.

4 Ehdotamme järjestelmää, joka suosii erittäin vähäpäästöisten ajoneuvojen yleistymistä työsuhdeautoina, koska työsuhdeautojen osuus kaikista ensirekisteröidyistä autoista on noin kolmannes. Kun nämä autot muutaman vuoden kuluttua vapautuvat käytettyjen autojen markkinoille, olisi vähäpäästöisiä autoja saatavilla selvästi vastaavia uusia autoja edullisemmin. Ehdotamme, että täyssähköautojen, joiden käytönaikaiset hiilidioksidipäästöt ovat 0 g/km, verotusarvoa alennettaisiin 80 prosenttia. Verotusarvon alennus pienenisi tästä ylöspäin yhden prosentin jokaista hiilidioksidigrammaa kohti 80 grammaan/km asti. Kannustemalli toisi teillemme vuosittain arvioilta 3 000–5 000 uutta erittäin vähäpäästöistä autoa. Uskomme, että tämä malli olisi valtiontalouden kannalta edullisin ja toisi parhaan tuloksen pienimmällä hintalapulla.

PASI NIEMINEN

KUKA? Autoliiton toimitusjohtaja. Autoliitto on yksityisautoilijoiden palvelu-, harrastus- ja edunvalvontajärjestö, jolla on 123 000 jäsentä.

VASTAUS: Kyllä. Kaikkea vähäpäästöistä liikennettä tulisi edistää teknologiasta riippumatta. Tätä ei pidä kuitenkaan toteuttaa antamalla keppiä nykyiselle autokannalle. Päästöjä arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös energiatuotannon aiheuttamat päästöt.

PERUSTELUT:
1
Suora valtion tuki yhteen teknologiaan perustuville tuotteille ei ole hyvä ratkaisu, koska se johtaa markkinoiden vääristymiseen. Tuki ei saa vääristää kilpailuasetelmaa, vaan sen tulee lisätä kilpajuoksua.

2 EU:n päästökaupan ulkopuoliset päästörajoitukset vuoteen 2030 mennessä ovat Suomelle erittäin kova vaatimus. Niiden vaikutus liikenteeseen ja sen kustannuksiin tulee olemaan merkittävä ja vaatii toimenpiteitä autokannan uudistamiseksi, polttoaineiden ja niiden tuotannon kehittämiseksi ja joukkoliikenteen tehostamiseksi.

3 Suomi on harvaan asuttu maa, ja joukkoliikennettä voidaan edistää vain siellä, missä on joukkoja. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tästä syystä henkilöautokannan uusiutumista. Sen osuus henkilöliikenteestä on yli 80 prosenttia, eikä siihen meidän olosuhteissamme ole odotettavissa nopeita muutoksia.

4 Liikenteen uusien energiamuotojen, kuten sähkön, vedyn ja kaasun, yleistyminen edellyttää myös jakeluverkoston ja saatavuuden parantamista. Nämä investoinnit olisi tehtävä etupainotteisesti, jotta niistä riippuvat teknologiat tulisivat auton hankkijoita houkutteleviksi. Näiden investointien toteuttaminen vaatii päätöksiä monilta eri tahoilta.

ANTTO KULLA

KUKA? Turku Energian kehityspäällikkö. Turku Energia edistää sähköautoilua muun muassa tarjoamalla sähköautoilijoille latauspalveluita ja kiinteistönomistajille latauspisteiden toteuttamista.

VASTAUS: Kyllä. Sujuvan sähköautoilun mahdollistamiseksi tarvitaan uudenlaisia palveluita, joiden kehittymistä voidaan vauhdittaa tukitoimenpiteillä. Myös muita vähäpäästöisiä teknologioita tulee tukea. Kun sähköautoja ja latauspisteitä on saatu tietty määrä Suomen teille, tulee tuista luopua.

PERUSTELUT:
1 Valmisteilla olevassa energia- ja ilmastostrategiassa liikenteelle näyttää kohdistuvan hyvin suuret päästövähennystavoitteet 2030 mennessä. Kaikkia keinoja tarvitaan tavoitteisiin pääsemiseksi.

2 Uusien liikenteen palveluiden kehittämisellä tuetaan vähäpäästöisten autojen käyttöönottoa. Tämä tarkoittaa sähköautojen osalta latauspisteiden verkoston sekä siihen liittyvien palveluiden kehittämistä. Kehitettävistä uusista tuotteista ja palveluista on mahdollista kehittää myös uutta merkittävää vientiliiketoimintaa.

3 Sähköautoilu on hyvä ratkaisu energiajärjestelmän kehittämisen kannalta. Lisääntyvä tuuli- ja aurinkovoiman tuotanto on luonnontapahtumista johtuen epätasaisempaa kuin perinteisten voimalaitosten tuotanto. Syntyy tavallaan pakkotuotantoa, joka on varastoitava jonnekin. Sähköautojen akkuja voidaan käyttää energiajärjestelmän tasapainottamiseen.

4 Sähköautot ovat paikallisesti nollapäästöisiä. Joskus käytetty argumentti, että sähköautoilijan päästöt siirtyvät vain eri paikkaan, ei ole koko totuus. Sähköntuotannon päästöt ovat jo päästökaupan piirissä eli hiilidioksidipäästöjen vähentämisen tavoite koskee niitä sitä kautta.