23.05.2016 | Teksti Jari Hallivuori

Uusiutuvaa energiaa, kiitos!

Luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuva talouskasvu alkaa olla historiaa. Nyt ymmärretään, että ihmisellä on liian suuri vaikutus maapallomme hyvinvoinnille.

Pariisin ilmastokokouksessa ilmaston lämpenemisen hillitseminen sai vankkaa kannatusta teoriassa, nyt kuitenkin vaaditaan konkreettisia toimia. Jatkossa investoinnit on käytännössä suunnattava pelkästään hiilidioksidivapaaseen energiaan, jotta kokouksessa asetettu tavoite voitaisiin saavuttaa.

Suomessa fossiilisten polttoaineiden verotus ja uusiutuvan sähkön tuet ohjaavat markkinaehtoisesti toimivia osapuolia haluttuun suuntaan. Äänekoskelle ollaan rakentamassa valtavaa biojalostamoa ja muitakin hankkeita tutkitaan. Hiilivoimalaitoksia korvataan rakentamalla monipolttoainevoimalaitoksia tai biolämpökattiloita.

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2040. Tämä tarkoittaa merkittäviä muutoksia energiantuotannolle ja liikenteelle. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta mahdollinen. Liikenteessä pilotoidaan jo sähköbussia ja Skanssiin kaavaillaan edistyksellistä uusiutuvan energian kaupunginosaa.

Turku Energia on jo pitkään ollut edesauttamassa uusiutuvan sähkön ja lämmön tarjontaa. Osakkuus Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja hankintasopimus Via Wind Oy:n kanssa vuosituhannen vaihteessa ovat mahdollistaneet tuulisähkön kehittämistä ja tarjontaa loppuasiakkaille. Vuoteen 2020 mennessä tavoittelemme, että uusiutuvan energian osuus myynnistämme on 50 prosenttia. Tämä onnistuu monipuolisella hankintarakenteella, johon kuuluu biopolttoaineella tehtävää sähköä ja lämpöä Naantalissa, tuulivoimaa koko Suomesta ja vesivoimaa Norjasta. Suuri osa hankkimastamme vihreästä sähköstä saadaan lisäksi tuulivoiman, vesivoiman ja bioenergian ostosopimuksilla.

Myös asiakkaillamme on omat mahdollisuutensa uusiutuvan energian hankkimiseen. Tuorein esimerkki tästä on Kupittaalle rakennettu aurinkovoimalaitoksemme. Sieltä voit hankkia pienellä kuukausimaksulla uusiutuvaa sähköä kotiisi. Toki voit investoida myös täysin omaan aurinkosähkö- tai lämpölaitteistoon. Yhdistettynä tuntihinnoiteltuun tuotteeseen ja älykkääseen kuormanohjaukseen tällöin puhutaan jo edistyksellisestä tavasta hankkia uusiutuvaa energiaa.

Sähkönmyyjältä kannattaa tiedustella sähkön alkuperää. Turku Energian tarjonnassa on useita vaihtoehtoja uusiutuvan energian hankkimiseksi. Uusiutuvan sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainon varmistamme aina alkuperätakuilla. Lisäkustannus hiilidioksidivapaasta sähköstä on ainakin tällä hetkellä erittäin pieni, joten ekologinen valinta ei käy edes kukkaron päälle. Meillä on tarjolla myös vähän persoonallisempaa ekologista vaihtoehtoa. Ostamme esimerkiksi sähköä yli 100-vuotiaasta pienvesivoimalasta. Jos yritykselläsi on mahdollisuus hyödyntää tarinoita sähköistyksen alkuajoilta, ota yhteyttä!

Jari Hallivuori

Kirjoittaja toimii sähkönhallintapäälikkönä Turku Energiassa

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: