19.05.2015 | Teksti Jari Kuivanen

Todellisia tekoja ilmaston eteen Varsinais-Suomesta

Turku Energia on voittanut Vuoden ilmastoteko 2015 -tunnustuksen. Tämä on merkittävä tunnustus Turku Energiassa tehdylle pitkäjännitteiselle työlle hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Turun seudulla.

Voitto perustuu Turku Energian ilmastoystävälliseen energiapakettiin, joka sisältää todellisia tekoja eikä vain viherpesuksi luokiteltavia usein niin tyhjiä lupauksia, joita valitettavasti mediassa näkee joskus.

Tunnustus on merkittävä myös siksi, että sen on myöntänyt Energiateollisuuden Kestävän kehityksen foorumi, jonka jäsenet edustavat monia eri tahoja yhteiskunnan eri sektoreilta. Foorumi painotti valinnassaan erityisesti Turun Skanssin alueelle kehitteillä olevaa kaksisuuntaista kaukolämpöverkkoa, mutta myös Luolavuoren uusi pellettilaitos sekä Naantaliin nouseva monipolttoainevoimalaitos saivat positiivista huomiota päätöksessä.

Meidän strategisena tavoitteena ja energiapaketin kantavana teemana on, että myymästämme sähköstä ja lämmöstä 50 % on tuotettu uusiutuvalla energialla vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on erittäin haastava, kun sitä vertaa monien muiden energiayhtiöiden vastaaviin tavoitteisiin. Olemme jo pitkään panostaneet strategisten suuntaviivojemme mukaisesti uusiutuvien energianlähteiden lisäämiseen hankinnassa ja tuotannossa. Ilmastoystävälliseen energiapakettiin valitut kolme hanketta ovat merkittävässä roolissa uusiutuvan energian lisäämiseen asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Kehitämme Skanssin alueelle Suomessa täysin uudenlaista matalalämpötilaista kaukolämpöverkkoa, joka toteutuessaan mahdollistaa kaksisuuntaisen ja avoimen lämpökaupan. Tämä ajattelumalli on täysin uusi ja hanke tulee saamaan myös merkittävää kansainvälistä huomiota siitäkin syystä, että sen pohjalta on tarkoitus kehittää uusi vientituote suomalaisille kaukolämpöosaajille.

Lisäämme uusiutuvaa energiantuotantoa uuden pellettikäyttöisen lämpökeskuksen myötä. Pelletin pölypoltto on uutta tekniikkaa Suomessa, ja valmistuessaan Luolavuoren laitos on Suomen suurin kyseisen tekniikan laitos. Se vähentää raskaan öljyn käyttöä Turku Energian omassa vara- ja huipputuotannossa 5 000 tonnilla eli noin puoleen nykyisestä.

Olemme mukana seudullisen energiaratkaisun myötä Naantalin uuden monipolttoainevoimalaitoksen rakentamisessa osakkuusyhtiömme Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) kautta. TSE:n hanke tukee Turku Energian strategian mukaista uusiutuvien ja vähähiilisten energianlähteiden osuuden kasvattamista tuotannossa sekä lisää toimitusvarmuutta.

Olemme kiitollisia saamastamme huomionosoituksesta ja samalla tämä tunnustus hivelee Varsinais-Suomalaista vaatimattomuutta merkittävällä tavalla. Turussa on jo vuosia tehty ensimmäisten joukossa ratkaisuja, jotka ovat vieneet kohti vähäpäästöisempää tulevaisuutta sen enempää niistä muille kertomatta. Jo toteutettuja hankkeita on niin monta, että niiden luettelemiseen tässä ei ole tilaa. Vähälle huomille on jäänyt myös se, että alueen teollisuuden hukkalämpöjä on hyödynnetty jo vuosia.

Olemme olleet vihreän muutoksen etujoukoissa jo pitkään ilman viherpesua. Ilmastopalkinnon hankkeet vähentävät alle viidessä vuodessa päästöjä noin 230 000 tonnia. Vaikea kuvitella, millä muilla toimenpiteillä samassa ajassa olisi saavutettu vastaava tavoite vielä niin, että muutos ei tule lämmön ja sähkön käyttäjille kalliiksi. Sama päästövähennys saavutettaisiin, jos 50000 omakotitaloa muutettaisiin nollaenergiataloiksi. Ei taida onnistua alle viidessä vuodessa.

Turun alueen asukkaiden kannattaa olla ylpeitä lähellä asiakasta toimivasta ja vastuullisesta energiayhtiöstään.

Jari Kuivanen
Kirjoittaja toimii Lämpö-yksikön johtajana Turku Energiassa

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: