13.12.2016 | Teksti Jari Kuivanen

Tämän vuosikymmenen pölyimurikauppiaat lämmitysmarkkinoilla

Me aikaisempaan saapumiserään kuuluvat kansalaiset muistamme ammattikunnan, joka 1970-luvulla kiersi myymässä pölynimureita suoraan asiakkaille ovelta ovelle.

Kohderyhmäksi oli selkeästi valikoitu kotona yksin päivisin olevat ihmiset. Myyntityyli oli joskus jopa hyökkäävä, ja argumentteina käytettiin usein naapurin tai tuttavan vahvaa suositusta ja hyviä kokemuksia tarjottavasta tuotteesta.

Tosiasiassa nämä lipevät myyntitykit tarjosivat asiakkaalle tuotetta, joka oli todelliselta laadultaan keskimääräistä huonompi ja hinnaltaan vielä selkeästi muita tuotteita kalliimpi. Tiedot tuotteesta ja käyttökokemuksista olivat vielä valheellisia. Jos asiakas meni painostuksen alla vipuun ja teki kaupat, niin myyjä häipyi horisonttiin jälkiä jättämättä, ja tuotteen takuu kesti yhtä kauan kuin tavara. Asiakas oli usein tilanteessa, jossa hänellä oli käsissään tuote, joka ei toiminut luvatulla tavalla ja kaiken lisäksi myyjä ei ottanut mitään vastuuta myymästään tuotteesta.

Kuluttajien tietoisuus on vuosikymmenten aikana lisääntynyt ja onneksi sama ei voi enää toistua tämän päivän valveutuneille ja oikeuksistaan kiinni pitäville kansalaisille.

Vai voiko sittenkin?

Hajautettu energian tuotanto tapahtuu lähellä kulutusta ja usein myös omalla tontilla. Se on tämän päivän muotisana, ja sillä uskotaan ratkaistavan kaikki energiaan liittyvät ongelmat, kuten kasvavat hiilidioksidipäästöt ja niitä seuraava ilmastonmuutos. Niin, ja hajautettu tuotanto ei vaadi mitään huoltoa ja se toimii maailman tappiin asti ilman huolen häivää.

Tänä päivänä jotkut toimijat voivat myydä lämpöpumppuihin perustuvia lämmitysjärjestelmiä kuten 70-luvulla myytiin pölyimureita. Useat huolestuneet asiakkaat ovat olleet meihin yhteydessä asian tiimoilta. Meille on tullut vastaan laskelmia, jotka perustuvat täysin valheellisiin tietoihin esimerkiksi kaukolämmön ja sähkön hintakehityksistä. Laskelmiin on otettu virheellisiä ja vajaita tekijöitä, jotka kääntävät kannattavuuslaskelmat haluttuun suuntaan. Onneksi laskelmien lopussa on usein rehellisesti todettu, että laskelmat sekä olettamat ovat vain tekijöiden arvioita ja sitoumusta niiden oikeellisuudesta ei voida antaa. Tässä suhteessa on kehitystä 70-lukuun tapahtunut, mutta kuluttajasuojan kannalta ollaan harmillisen arveluttavalla polulla, eikä se ole missään määrin hyväksyttävää.

Kun investointipäätöstä lämmitystavan valinnasta tehdään, on varmuudella tiedossa vain yksi asia: tarvittavan alkuinvestoinnin määrä. Kaikki muut kustannustekijät ovatkin sitten enemmän tai vähemmän arvailujen varassa. Arvaamalla sopivasti juuri näitä tulevaisuudessa epävarmasti muuttuvia tekijöitä, kuten kaukolämmön, sähköenergian ja sähkönsiirron hintoja, saadaan lopputulos näyttämään halutulta. Tähän kun vielä lisätään esimerkiksi 25 vuoden elinkaarilaskelmat sekä unohdetaan huoltokustannukset, kuten tiukkenevien määräysten johdosta tiedossa olevat kylmäaineiden vaihdot, niin edullisin vaihtoehto onkin löytynyt.

Ennen lämmitystavan valintaa varmista, että:

  • Lämmitys- ja jäähdytystehon oikea tarve ja mitoitus. Sekä alimitoitus että ylimitoitus johtavat huonoon lopputulokseen.
  •  Kustannusvertailussa on otettu kaikki oleellinen huomioon ja lähtötiedot ovat oikein. Myös huoltokustannukset sekä sähkön kokonaishinnan kehittyminen kannattaa huomioida.
  • Laskelmat kannattaa tehdä vähintään kolmella eri hintanäkymällä (kaukolämpö, sähkön kokonaishinta ja huoltokustannukset). 
  • Tukeudu asiantuntijoiden apuun.

Turku Energia auttaa asiakkaitaan parhaan lämmitystavan valinnassa myös vaihtoehtoisiin lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin liittyen. Meidän tekemämme laskelmat perustuvat aina parhaaseen asiantuntemukseen ja ne voidaan myös tarkistaa lähtötietoihin perustuen. Meillä on ollut jo pitkään käytössä maailman tehokkaimmat lämpöpumput, joilla otetaan lämpöä talteen jätevedestä. Tarjoamme myös lämpöpumppuihin perustuvia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja kohteisiin, joihin ne soveltuvat parhaiten. Meihin kannattaa olla yhteydessä, jos on tarvetta vertailla eri lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja keskenään. Me emme katoa horisonttiin, kun asiakas on valinnut suosittelemamme ratkaisun.

Jari Kuivanen

Kirjoittaja toimii Lämpö-yksikön johtajana Turku Energiassa

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: