12.02.2016 | Teksti Marjo Mäkipää

Sponsorointi on vuoropuhelua sidosryhmien kanssa

Turku Energia tukee vuosittain laaja-alaisesti useita turkulaisia ja Turun seutukuntalaisia tahoja sponsorointiyhteistyön merkeissä. Tuemme monipuolisesti niin kulttuurin, urheilun kuin yhteiskunnallisten tahojen toimintaa.

Sponsorointityömme tavoitteena on tehdä konkreettisia tekoja sekä olla aktiivinen, vaikuttava ja vastuullinen osa yhteiskuntaa. Tavoitteenamme on sponsoroinnin kautta myös rakentaa Turku Energian tarinaa ja toteuttaa asiakaslupaustamme "Olemme lähellä, näemme kauas".

Meille on ensisijaisen tärkeää, että jaamme yhteisen arvomaailman kumppaniemme kanssa. Korostamme valinnoissamme meille ja yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita kuten ympäristön monimuotoisuutta, paikallisuutta, lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvointia sekä sukupuolten ja eri ikäryhmien välistä tasa-arvoa. Energiayhtiönä meille on tärkeää tunnistaa toimintamme ympäristövaikutukset ja kehittää toimintaamme kestävällä ja vastuulisella tavalla katsomalla kauas tulevaisuuteen. Paikallisena yhtiönä valinnoissa korostuu kumppanin toiminnan vaikuttavuus paikallisella tasolla: tästä syystä kaikki kumppanimme toimivat Turun seudun alueella. Humanitaariset sekä tasavertaisuuteen perustuvat arvot sopivat eettisiin ja moraalisiin periaatteisiimme.

Sponsorointimme on kuitenkin myös aina vastikkeellista, ja kartoitamme yhteistyön tuomia viestinnällisiä ja markkinoinnillisia sekä brändiä vahvistavia mahdollisuuksia. Sponsoroinnin tulee myös tuottaa tuloksia. Jotta nämä tavoitteet ja suurin mahdollinen molemmin puolinen hyöty saavutettaisiin, tulisi se ottaa osaksi yrityksen strategiaa ja integroida osaksi sen toimintaa hyödyntämällä sitä niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.

Sponsoroinnin nykytilaa Suomessa on mitattu monin eri tutkimuksin. Useat tutkimukset osoittavat, että vaikka sponsorointi on monissa yrityksissä kehittynyt, on se edelleen murroksessa ja osa sen hyödyntämispotentiaalista jää käyttämättä esimerkiksi sosiaalisen median sekä tuloksien määrällisen ja laadullisen mittaamisen osalta. Sponsoroinnilla on kuitenkin mahdollisuus jalostua tehokkaaksi markkinointiviestinnän muodoksi ja osaamista sen tekemiseen voi kehittää. Tämä vaatii yrityksiltä panostuksia ja aitoa läsnäoloa kumppanien toiminnassa.

Meille Turku Energiassa sponsorointiyhteistyö on vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa. Meille on tärkeää olla aidosti läsnä ja mukana kumppaniemme toiminnassa. Haluamme tehdä konkreettisia tekoja, jotka tuovat meidät lähellä asiakkaitamme ja kertovat, että lupauksemme heille ei ole pelkkää sanahelinää.

Käsittelemme saamamme sponsorointihakemukset kerran vuodessa, jotta voimme taata oikeudenmukaisen ja tasavertaisen kohtelun kaikille hakijoille. Tänä vuonna tuemme yhteensä lähes 30 kohdetta. Yhteistyö jatkuu esimerkiksi Pidä Saaristo Siistinä -järjestön, Paavo Nurmi Gamesin, SPR Ystävätoiminnan, Yrityskylän, Turun Musiikkijuhlien ja Naantalin Salibandyn kanssa. Mukaan mahtui myös monia uusia kohteita, kuten Aboa Vetus & Ars Nova -museo, Kuntovitonen ja Kaarinan pojat ry. Varsinaisten sponsorointikohteiden lisäksi teemme myös pienimuotoista paikallista kannatusyhteistyötä paikallisten tapahtumien, yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Näiden jatkuvien ja nyt alkavien kumppanuuksien kautta voimme yhdessä kehittää toimintaa siten, että panostuksemme palkitaan ja voimme yhdessä olla rakentamassa Turun alueen tulevaisuutta. Samalla nämä merkittävät ja monimuotoiset paikalliset toimijat nivoutuvat osaksi Turku Energian tarinaa.

Marjo Mäkipää

Kirjoittaja toimii viestinnän asiantuntijana Turku Energia Konsernipalvelut-yksikössä

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: