09.09.2016 | Teksti Jari Hallivuori

Resurssiviisas sähkön käyttö

Sähkö on huipputuote. Sitä on saatavilla milloin tahansa, kuinka paljon tahansa ja missä vain mihin sähköverkkoa on rakennettu.

Voidaan myös sanoa, että loppukäyttäjän näkökulmasta erittäin edullisesti ajankohdasta riippumatta. Tarjolla on siis 24/7 ja 365 päivää auki oleva supermarket rajattomalla varastolla jokaisen kotona ja työpaikalla.

Valitettavasti todellisuus pistorasian toisella puolella on varsin erinäköinen. Sähkön luonteeseen kuuluu, että sitä pitää käytännössä tuottaa koko ajan yhtä paljon kuin sitä käytetään. Sähkön käyttö vaihtelee vuorokauden ja vuoden mittaan huomattavasti. Nykyään entistä useammin vaihtelee myös tarjolla oleva sähkön tuotanto. Jotta tuotantokokonaisuus pystyy koko ajan tuottamaan kaiken kulutetun sähkön, pitää järjestelmässä olla säätöön pystyviä elementtejä.

Kantaverkkoyhtiömme Fingrid on huolissaan tilanteesta ja julkaisi keväällä mielipiteitä asian tiimoilta. Tuotantopaletti on muuttumassa yhä heikommin säädettäväksi Suomessa. Tuulivoiman ja ydinvoiman rakentaminen yhdistettynä säätävän lauhdekapasiteetin romuttamiseen johtaa ennen pitkää kasvavaan riskiin toimitusvarmuuden näkökulmasta. Tulee tilanteita, että supermarkettimme varastohyllyt ammottavat tyhjyyttään.

Säätötilanteita varten on perinteisesti käytetty hiiltä, turvetta tai öljyä käyttäviä voimalaitoksia. Laitoksia on käynnistelty sähkön hintaennusteiden perusteella ja tehotasapainoa on näin saatu ylläpidettyä markkinaehtoisesti. Tämänhetkisten hintanäkymien mukaan näiden lauhdelaitosten käyttötunnit jäävät niin vähäisiksi, että niiden romuttamista tehdään jo nyt ja on oletettavaa että kehitys vain jatkuu. Ympäristöperusteiset kustannustekijät edelleen kiihdyttävät muutosta.

Onneksi Suomi on kohtuullisen hyvin yhteydessä naapurimaihin eikä meidän näin ollen tarvitse pystyä reagoimaan omavaraisesti jokaiseen tilanteeseen. Norjan ja Ruotsin vesivoima toimii Pohjolan säätövoimana erittäin hyvin. Ongelmatilanteita aiheutuu kuitenkin heti, kun rajasiirtoyhteydet vikaantuvat ja niiden kautta siirrettävää tehoa joudutaan rajoittamaan. Säätökykyä pitäisi siis olla myös omasta takaa.

Tässä vaiheessa katse kääntyy väkisinkin takaisin pistorasian toiseen päähän. Onko kaikkien kulutuskohteiden pakko olla aina päällä? Voisiko säätö tullakin kulutuksen puolelta eikä tuotannosta tilanteen niin vaatiessa?

Suomessa lähes jokaisessa käyttöpaikassa on nykyään älykäs sähkömittari, joka mittaa sähkön erikseen jokaiselle tunnille ja pystyy tarvittaessa ohjailemaan releiden kautta kohteen sähkötehoa. Kiinteistöissä on kiinteistöautomaatiota, teollisuudessa älykästä tiedonsiirtoa. Voitaisiinko näitä valjastaa koko sähköjärjestelmän avuksi? Moni yhtiö tarjoaa jo nyt sähkön hintaan perustuvia kuormanohjauslaitteistoja kotitalouksille ja isoja kohteita tarjotaan suoraan Fingridille säätövoimaksi. Mahdollisuuksia on siis olemassa, tarvitaan vain tiedon lisäämistä ja osaavia kumppaneita.

Sähkö on huipputuote, jonka avulla pystyy tekemään vaikka mitä. Kysynnänjouston tarkoituksena ei ole vaarantaa tätä. Resursseja on vaan jatkossa tarpeen käyttää aikaisempaa viisaammin.

Jari Hallivuori

Kirjoittaja toimii sähkön hankintapäällikkönä Turku Energiassa

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: